Aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä

14.8.2018 klo 10:56 Kotimaa Samuli Rissanen

Noin joka kymmenes työtön aktivoitui, kun työllisyyden parantamiseen tähtäävä aktiivimalli leikkasi etuutta, arvioi Kela.

Aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Heistä 97 000 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 54 000 ansiopäivärahaa. Tiedot selviävät Kelan ja Finanssivalvonnan keräämistä tilastoista.

Alennetun työttömyysetuuden saajia on vähiten Pohjanmaalla, eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.

Arviolta hieman yli 10 prosenttia ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen alennettua etuutta saaneista täytti aktiivimallin aktiivisuusehdot toisen tarkastelujakson aikana.

Huhti-kesäkuussa ansiopäivärahaa saaneista joka kolmas sai etuuden alennettuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista 38 prosenttia sai etuuden alennettuna. Ansiopäivärahan pienempää osuutta selittää se, että ansiopäivärahan saajissa on enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleita.

Ensimmäisen 3 kuukauden ajalta aktiivimalli ei vielä alenna työttömyysetuutta.

Aktiivimalli on alentanut erityisesti iäkkäiden työttömien etuutta. Alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta. Myös Kelan etuuksien saajissa alennetun etuuden saaminen oli sitä yleisempää, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse.

Ensimmäisen kolmen kuukauden tarkastelujakson jälkeen hieman yli kymmenen prosenttia alennettua etuutta saaneista täytti Kelan mukaan aktiivisuusehdot toisen tarkastelujakson aikana.

Aktiivimalli tuli voimaan vuodenvaihteessa, joten monilla työttömillä ensimmäinen tarkastelujakso päättyi maaliskuun lopussa.

Ylös