Antero Laukkanen vaatii, että perusopetusta antavat yksityiskoulut saavat saman korvauksen kuin kunnalliset koulut

21.8.2018 klo 10:32 Politiikka Samuli Rissanen

– Perusopetuksen kotikuntakorvaus on muutettava yhdenvertaiseksi, kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen vaatii.

Yksityisiä opetuksen järjestäjiä pitää Laukkasen mielestä kodella jatkossa yhdenvertaisesti kuntajärjestäjien kanssa.

Tällä hetkellä yksityiskoulujen saama kotikuntakorvaus oppilasta kohden on vain 94 prosenttia siitä korvausmäärästä, mitä kunnalliselle opetuksen järjestäjälle maksetaan.

– Hallituksen pitää korjata tämä epäkohta tulevissa kehysriihineuvotteluissa ja varata talousarvioon riittävät varat korvauksen kasvattamiseen, Laukkanen sanoo.

Kaikkia perusopetuksen oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Kaikilla koululaisilla on oltava oikeus samantasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen.

Hän vetoaa siihen, että eduskunnan sivistysvaliokunta toi keväällä lausunnossaan hyvin selväsanaisesti esiin nykyjärjestelmän epäkohdan.

Lausunnossaan valiokunta kiinnitti huomiota yksityisten opetuksen järjestäjien resurssien riittävyyteen. Valiokunnan mielestä on myös epäselvää, mitä kuntien yksityisiä järjestäjiä laajemmalla vastuulla tarkoitetaan.

– ”Laajempaa vastuuta” käytetään perusteena yksityisille kouluille maksetulle pienemmälle korvaukselle, Laukkanen kertoo.

Hän muistuttaa, että yksityiskoulut tekevät aivan yhtä arvokasta opetustyötä kuin kunnalliset koulut. Tästä syystä yksityisille opetuksen järjestäjille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet opetuksen toteuttamiseen kuin kunnallisille kouluille.

– Yksityisen opetuksenjärjestäjän koulua käyvä lapsi on yhtä arvokas kuin kunnallista koulua käyvä.

Ylös