EVA: Universal Credit-järjestelmä vähentäisi köyhyyttä paremmin kuin perustulo

25.9.2018 klo 09:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä arvioi EVA Analyysissä, että Britannian Universal Credit -järjestelmästä voisi ottaa mallia Suomessa. Työikäisten ja -kykyisten työttömyys-, asumis- ja toimeentulotuet yhdistävä yleistuki mullistaisi Maanselän mukaan sosiaaliturvajärjestelmän ja työllisyydenhoidon.

Britanniassa käytössä olevasta Universal Credit -yleistukijärjestelmästä voitaisiin ottaa mallia myös Suomessa, esittää Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva.

EVA Analyysissa vastataan kymmeneen yleistukea koskevaan kysymykseen.

Työikäisten ja -kykyisten työttömyys-, asumis- ja toimeentulotuet yhdistävä yleistuki voisi valtuuskunnan mukaan mullistaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän. Evan mukaan yleistuki kohentaisi työkykyä ja palauttaisi ihmisiä työmarkkinoille perustuloa paremmin.

– Yleistuki eroaa merkittävästi esimerkiksi perustulosta, koska sen tavoitteena on työkyvyn kohentaminen ja palauttaminen työmarkkinoille, eikä vain minimitoimeentulon turvaaminen, sanoo EVA Analyysiin aiheesta kirjoittanut Asmo Maanselkä.

– Toiseksi yleistuki myös perustuu ajatukselle, että jokaisen tukieuron pitäisi parantaa työnhakijan työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia. Ideana on osaamisen kasvu, Maanselkä arvioi.

Maanselkä on aiemmin kirjoittanut aiheesta Kannustava perusturva-oppaan, jossa hahmotellaan sosiaaliturvauudistusta Britannian mallin pohjalta.

Siirtyminen yleistukeen voisi vähentää köyhien määrää Suomessa peräti 90 000 henkilöllä.

OECD:n suuntaa antavan laskelman mukaan Universal Credit-tyyppiseen yleistukeen siirtyminen voisi jopa vähentää julkisia menoja. Julkisen talouden tasapaino voisi mallinnuksen mukaan vahvistua noin 800 miljoonaa euroa, kun huomioidaan muutokset verotuloissa ja tukimenoissa.

Järjestön mukaan siirtyminen yleistukeen voisi vähentää köyhien määrää Suomessa peräti 90 000 henkilöllä. Perustulo olisi yleistukea huonompi ratkaisu, sillä OECD:n mukaan se voisi nostaa Suomen köyhyysastetta ja pudottaa 150 000 henkilöä köyhyysrajan alle.

”Universal Creditissä viehättää se, kuinka monimutkaisesta saadaan yksinkertaista”

– Kun kristillisdemokraattien puoluekokous hylkäsi perustulon vuonna 2015, minulle annettiin tehtäväksi kehittää parempi malli, Asmo Maanselkä kertoo, kuinka lähti Iso-Britanniassa kokeilussa olleen yleistuen jäljille.

Iso-Britanniassa tehtiin uudistusta, jossa myös Suomessa käytössä olleita tukimuotoja yhdistettiin yhdeksi tueksi.

Vuonna 2013 käyttöön otettu Universal Credit korvasi kuusi aikaisempaa sosiaaliturvan muotoa, joihin kuuluivat muun muassa asumis- ja työttömyystuki.

– Universal Creditin toteutuksessa viehätti erityisesti se, kuinka monimutkaisesta saadaan yksinkertaista, Maanselkä kertoo EVA:lle.

Hän muistuttaa, että Suomen sosiaaliturvan uudistaminen eli sotu-uudistus on seuraavan hallituskauden asia.

Maanselän mukaan yleistuki kannustaisi osallistumaan työmarkkinoille nykytilannetta enemmän, sillä mallissa kaikki työllistymispalvelut ja hakijan ohjaus koottaisiin yhteen.

– Jokainen työtön saisi henkilökohtaisen ohjaajan, jonka käsissä olisi työllistämisvastuu ja työttömyystukien myöntäminen.

– Yleistuen hakija tekisi ohjaajansa kanssa työllistymissopimuksen, jossa hän suostuisi vastineeksi tulasketaan automaattisesti kuukausikohtaisesti tulorekisterin avulla ja se on perhekohtainen, Maanselkä kertoo.

Ylös