Tupakoitsija saa enemmän tervaa ja häkää kuin luulee

26.9.2018 klo 08:48 Kotimaa KD Lehti

Norjan syöpäyhdistys on mitannut savukkeiden sisältämien haitallisten aineiden määriä. Mittauksissa havaittiin, että tupakoitsijat hengittävät jopa kuusi kertaa enemmän haitallisia aineita kuin mitä tupakkayhtiöt ovat ilmoittaneet.

Eron selittää se, että Norjan syöpäyhdistyksen testissä käytetty menetelmä oli erilainen kuin virallisissa mittauksissa käytetty menetelmä. Syöpäyhdistyksen testissä peitettiin savukkeiden filttereissä olevat pienet tuuletusaukot – aivan kuten tupakoitsijat käytännössä tekevät sormillaan ja huulillaan tupakkaa polttaessaan. Jos ilma-aukkoja ei peitetä, mittauksissa saadut haitta-aineiden määrät eivät vastaa todellisuutta.

Savukkeiden filtteri ja sen ilma-aukot ovat pitkään olleet arvostelun kohteena. Asiantuntijoiden mukaan ne voivat antaa tupakoitsijalle harhaisen kuvan savukkeiden turvallisuudesta.

Savukkeiden filtteri ja sen ilma-aukot ovat pitkään olleet arvostelun kohteena. Asiantuntijoiden mukaan ne voivat antaa tupakoitsijalle harhaisen kuvan savukkeiden turvallisuudesta.

Kaikissa savukkeissa mitattiin suurempia määriä hiilimonoksidia ja nikotiinia kuin valmistaja oli ilmoittanut. Neljä viidestä savukkeesta ylitti myös tervan enimmäismäärän.

Suomessa tupakan sääntely pohjaa tupakkalakiin, joka uudistui vuonna 2016. Tupakkalain tavoite on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Norjassa käytetään samoja raja-arvoja haitallisille aineille kun EU:ssa: savukkeesta saa poltettaessa syntyä tervaa enintään 10 milligrammaa, nikotiinia enintään 1 milligrammaa ja hiilimonoksidia enintään 10 milligrammaa. Markkinoilla olevat savukkeet alittavat nämä raja-arvot kun käytetään tupakkayhtiöiden mittaustapaa. Kun taas filtterin ilma-aukot suljetaan, useimmissa savukkeissa pitoisuudet ylittävät raja-arvot.

Suomessa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä.

– Useimmat ihmiset tietävät, että tupakointi on vaarallista, muun muassa savukkeiden sisältämän nikotiinin, tervan ja hiilimonoksidin takia. Näissä mittauksissa pitoisuudet olivat jopa luultua suurempia, sanoo ylilääkäri Eeva Ollila Syöpäjärjestöistä.

Suomen syöpärekisterin tilastojen mukaan joka kolmas syöpä Suomessa johtuu tupakoinnista.

Ylös