Räsänen: Laissa ei kolmatta sukupuolta – vanhemmilla oikeus antaa lapsilleen vakaumuksensa mukaista kasvatusta

20.10.2018 klo 21:08 Politiikka Merja Eräpolku

YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimusten mukaan vanhemmilla on oikeus antaa vakaumuksensa mukaista kasvatusta lapsilleen. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus arvioida opetussuunnitelmasta poikkeavia ideologisia kouluvierailuja ja opetussisältöjä sekä lastensa osallistumista niihin, muistuttaa kansanedustaja Päivi Räsänen.

– Suomen lainsäädäntö ei tunne kolmatta sukupuolta.  Sukupuolen moninaisuus on lainsäädännössä määrittelemätön käsite, jota on alettu tulkita niin, että muunsukupuolisuus tuodaan kahden biologisen sukupuolen rinnalle, totesi kansanedustaja Päivi Räsänen puheessaan Heinolassa Kirjailijavieras-tilaisuudessa.

Käsitteet sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat kuitenkin selkeitä ja laissa kirjoitettuja ilmaisuja.

– Koulukentässä ovat herättäneet hämmennystä ohjeistukset, joita on tulkittu kielloksi tukea lasten kasvua ja kehittymistä oman biologisen sukupuolensa mukaiseen identiteettiin. Tyttöjen ja poikien lisäksi on keskusteltu muista sukupuolista tai sukupuolten saumattomasta jatkumosta.

Räsäsen mukaan monet vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sukupuolineutraaliin gender-ideologiaan pohjautuvia arvoja on jopa päiväkodista lähtien sisällytetty opetukseen vastoin kodin omaa arvopohjaa.

Sukupuolia on kaksi, mutta tytöillä ja pojilla tulee olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle.

– On puhuttu oppilaan oikeudesta määritellä itse sukupuolensa ja siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Koululaisten on esimerkiksi pitänyt eläytyä sukupuoli- tai seksuaali-identiteetiltään erilaisten ihmisten asemaan ja samaistua heihin. Peruskoulun alaluokille on esitetty transsukupuolisuudesta kertovia filmejä.

– Sukupuolia on kaksi, mutta tytöillä ja pojilla tulee olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle. Mitään tiettyä ominaisuutta tai lahjakkuutta ei pitäisi leimata sukupuolen mukaan. Tyttöjä ja poikia tulee tukea löytämään omat vahvuutensa.

Gender-ideologian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä.

– Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha. Nuorten kehitystä oman sukupuolensa identiteettiin ei tule vaarantaa, Räsänen korosti.

 

Ylös