Ansio- ja pääomatulojen kärkijoukkoon hallituksen politiikalla ei juuri ole vaikutusta, mutta kiky-sopimus tuntuu yhä suomalaisten tuloissa

31.10.2018 klo 09:01 Politiikka Samuli Rissanen

Verotiedot tulevat julki huomenna torstaina, mutta ne eivät tarjoa aivan täydellistä kuvaa suomalaisten tuloista.

Suomalaisten tuloissa näkyy yhä kilpailukykysopimus, joka pidensi työaikoja, leikkasi julkisen puolen lomarahoja ja siirsi työntekijöiden maksettavaksi aiempaa enemmän palkasta vähennettäviä sosiaaliturvamaksuja.

Viime vuoden verotiedot julkaistaan huomenna torstaina. Tiedot antavat kohtuullisen hyvän kuvan palkkatöissä olevan ihmisen tuloista, mutta pääomatuloista ne paljastavat vain osan.

Tämä selittää osaltaan sitä, miksi kaikkia varakkaiksi tiedettyjä ei näy verolistojen kärjessä.

Veronmaksajain Keskusliiton mukaan vain verotettava pääomatulo on julkista tietoa. Esimerkiksi pörssiyhtiöstä saadusta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Jos henkilön tulot verotetaan vain ulkomailla, niitä ei näy verotiedoissa Suomessa.
Varallisuus ei enää näy suoraan julkisissa verotiedoissa, sillä varallisuusvero lakkautettiin jo yli kymmenen vuotta sitten.

Kuluneen hallituskauden politiikka näkyy torstaina julkistettavissa verotiedoissa siten, että tuloverotus on ollut aiempaa kevyempää. Eilen julkaistujen tietojen mukaan myös tuloverokertymä jäi edellisvuotta pienemmäksi.

Ansio- ja pääomatulolistojen kärkijoukkoon hallituksen politiikalla ei ole juuri vaikutusta.

Ansio- ja pääomatulolistojen kärkijoukkoon hallituksen politiikalla ei ole juuri vaikutusta.

Sen sijaan suomalaisten tuloissa näkyy yhä kaksi vuotta sitten solmittu kilpailukykysopimus, joka pidensi työaikoja, leikkasi julkisen puolen lomarahoja ja siirsi työntekijöiden maksettavaksi aiempaa enemmän palkasta vähennettäviä sosiaaliturvamaksuja.

Ylös