”Nyt seurataan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ovea, miltä se näyttää”

22.2.2019 klo 18:49 Politiikka Samuli Rissanen

Perustuslakivaliokunnan 75-sivuiseen sote-lausuntoon sisältyy parikymmentä pontta, joista osa on teknisluonteisia. Osa on puolestaan juridisesti vaikeita, joihin liittyy monia yksityiskohtia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on edessään todella iso ja vaativa tehtävä.

Perustuslakivaliokunta antoi lausunnollaan edellytykset sille, että sote-uudistuksessa voitaisiin edetä ja muutokset tehdä sosiaali-ja terveysvaliokunnassa.

Valiokunta esittää useita muutoksia sote-uudistuksen mietintöluonnoksiin, mutta muutoksista valtaosaa voidaan valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintien mukaan luonnehtia valtiosääntöoikeudelliseksi hienosäädöksi.

Lapintien mukana edellisen lausunnon jälkeen asiassa oli tapahtunut edistystä.

– Sosiaali-ja terveysvaliokunta on huolellisesti arvioinut asiaa ja lakiesitykset ovat muuttuneet selkeästi parempaan ja ongelmattomanpaan suuntaan, hän sanoi.

Sote on kuitenkin edelleen työläs läpivietäväksi tällä vaalikaudella, jota on jäljellä kolme viikkoa. Eduskunnan puhemiesneuvoston on mahdollista venyttää istuntokautta, mutta vain muutamalla päivällä.

– EU-notifikaatio on jäänyt hallitukselta tekemättä. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.

Lapintie ei suostunut arvioimaan, ehtiikö sote näillä nuoteilla maaliin, sillä vastuu on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnalla.

– Varmaan jäämme nyt seuraamaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ovea, miltä se näyttää, Lapintie sanoo.

Ja tulee samalla viitanneeksi aikataulupaineisiin, jolla perustuslakivaliokunta työtään viimeiset kaksi viikkoa pusersi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun mukaan on mahdotonta vielä arvioida, riittääkö valiokunnan aika sote-uudistuksen rukkaamiseen perustuslakivaliokunnan nuoteilla. Hän kertoo, että valiokunta aloittaa urakkansa maanantaina yhdeltätoista, jolloin perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja muutostarpeita tutkitaan. (Kuva:Samuli Rissanen)

Sen sijaan perustuslakivaliokunnan muilta jäseniltä kuultiin jo suoranaisempia arvioita tilanteesta.

– Äärimmäisen haastava tehtävä, Rkp:n Anna-Maja Henriksson sanoo.

Hän muistuttaa, että 75-sivuiseen lausuntoon sisältyy parikymmentä pontta, joista osa on vaikeita asioita.

Muutoksia vaaditaan muun muassa maakuntavaalien ajankohtaan, liikelaitoksen palveluvelvoitteeseen, maakuntien rahoitukseen, kunnille maksettaviin korvauksiin sekä tietosuojaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskeviin säännöksiin.

Perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa keskiöön nousi kysymys EU-notifikaatiosta, johon valiokunnalta tuli vakava vaatimus.

Uudistuksen oikeudellinen varmistaminen EU-komissiolta ei ole varsinaisen ponnen aiheena, koska se ei liity Suomen perustuslakiin.

Valiokunta kuitenkin edellyttää, että oikeusvarmuutta lisätään.

Sosiaali-ja terveysvaliokunta voi vähentää oikeudellista epävarmuutta tekemällä ehdotetusta valinnanvapausjärjestelmästä EU-komissiolle ilmoituksen.

Herikssonin mukaan ilmoitus olisi pitänyt jättää komissiolle jo aikoja sitten.

– Se on jäänyt hallitukselta tekemättä. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.

Valiokunnan mielestä valinnanvapautta on lykättävä, kunnes sosiaali- ja terveysvaliokunta on varmistanut järjestelmän laillisuuden EU-oikeuden näkökulmasta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun mukaan on mahdotonta vielä arvioida, riittääkö valiokunnan aika sote-uudistuksen rukkaamiseen perustuslakivaliokunnan nuoteilla.

– Hallitukselta tarvitaan nyt askelmerkit, Kiuru sanoo.

Hän kertoo, että valiokunta aloittaa urakkansa maanantaina yhdeltätoista, jolloin perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja muutostarpeita tutkitaan.

Ylös