Päivi Räsänen muistuttaa, että hyvän perhepolitiikan merkitys korostuu tulevaisuudessa

4.3.2019 klo 15:57 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän Päivi Räsänen nosti esiin perhepolitiikan merkityksen eduskunnan keskustelussa tulevaisuusselonteosta.

Hänen mukaansa hyvän perhepoltiikan rooli väestön ikärakenteen vinoituessa korostuu entisestään.

Hyvän perhepolitiikan merkitystä väestön ikärakenteen oikaisijana ei tule väheksyä, Räsänen totesi tänään eduskunnassa, joka kävi keskustelua hallituksen tulevaisuusselonteosta.

– KD eduskuntaryhmä on pitänyt esillä sosiaaliturvajärjestelmän uudistamistarvetta ja kehittänyt oman kannustavan perusturvamallin.

Kristillisdemokraattien mukaan teknologinen kehitys tuo mukanaan suuria mahdollisuuksia, joita pitää pystyä hyödyntämään. Samalla kehitys tuo mukanaan haasteita, joihin pitää löytää ratkaisuja.

Työ on muuttumassa yhä pirstaleisemmaksi ja epävarmuus tulevaisuudesta on lisääntynyt.

Ryhmäpuheen pitäneen Päivi Räsäsen mukaan sosiaaliturvaa pitää kehittää työn murroksen yhteydessä.

– KD eduskuntaryhmä on pitänyt esillä sosiaaliturvajärjestelmän uudistamistarvetta ja kehittänyt oman kannustavan perusturvamallin. Järjestelmän on paremmin lisätä työnteon kannattavuutta, tarjoten samalla turvaa elämän yllättävissä muutoksissa.

Räsänen korosti myös osatyökykyisten ja ikäihmisten merkitystä tulevaisuuden työelämässä.

Hän pitää tärkeänä, että teknologian eettistä arviointia ja teknologian yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia kehitetään nykyisestään.

– Vaikka esimerkiksi digitalisaatio ja etätyö lisääntyvät, on muistettava aidon kohtaamisen ja työyhteisön tuen merkitys hyvinvoinnille ja työn merkityksellisyydelle myös tulevaisuudessa. Tekoäly ei tule koskaan korvaamaan ihmistä ja inhimillisiä kohtaamisia.

Ylös