Päivi Räsänen kyselytunnilla: Miten lainsäädäntö saadaan riittävän tiukaksi, että vierastaistelijoiden paluu estyy?

8.3.2019 klo 08:45 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen penäsi hallituksen kyselytunnilla sisäministeri Mykkäseltä, mitä hallitus tekee sen eteen, että vierastaistelijoiden paluu Suomeen pystytään estämään.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kysyi hallituksen kyselytunnilla vierastaistelijoiden paluusta.

– Suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että pystymme estämään näiden vierastaistelijoiden paluun Suomeen. Täytyy huomioida myös perheenjäsenet.

Suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että pystymme estämään näiden vierastaistelijoiden paluun Suomeen. – kansanedustaja Päivi Räsänen

Räsänen muistutti, että terroristisen ideologian omaksuneet naiset ovat uhka ympäristölle ja ovat syyllistyneet terroritekoihin.

– Lisäksi on tiedossa, että taistelualueelta on jo palannut Suomeen henkilöitä, jotka ovat voineet tulla väärillä henkilötiedoilla ja turvapaikanhakijoina. Tänään käsittelyssä oleva tiedustelulaki tuo yhden työkalun poliisille.

Räsänen osoitti kysymyksensä sisäministeri Kai Mykkäselle.

– Tiedustelen, miten edistätte nyt vielä jäljellä olevalla toimikaudellanne sitä, että lainsäädäntö saataisiin paluun estämiseksi sekä tämän kansalaisuuslain kannalta että myös tämän oleskelulupalainsäädännön kannalta riittävän tiukaksi, ja viranomaisille riittävät resurssit?

Sisäministeri Mykkänen vakuutti, että poliisi on suojelupoliisin johdolla hyvin tarkkaan valvonut jokaisen niin sanotun varhaisen palaajan, joita jo aiempina vuosina on tullut.

– Nyt kalifaatin ollessa viimein kukistumassa on erittäin tärkeää, myös yhdessä pohjoismaisten kollegoidemme kanssa varmistaa, että kukaan ei huomaamatta palaa. Tähän kohdistetaan toimia, Mykkänen lupasi.

Räsänen viittasi kysymyksessään käsittelyssä olleeseen hallituksen esitykseen, jossa kansalaisuus voitaisiin poistaa kaksoiskansalaiselta, jos tämä syyllistyy terroritekoon Suomen elintärkeitä etuja vastaan Suomessa.

– Olemme käynnistäneet tarkastelun siitä, voidaanko Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten puitteissa laajentaa tulevaisuudessa tällaista mahdollisuutta myös sellaisiin terrorijärjestön toimintaan osallistumisiin, jotka tapahtuvat ulkomailla, taistelualueilla.

Mykkänen kertoi vastauksessaan Ruotsin sisä- ja oikeusministerien vahvistaneen hänelle torstaina, että Ruotsin perustuslaki estää kansalaisuuden poistamisen kaikissa tilanteissa.

– Tanskassa taas on toisenlainen tilanne. Me katsomme nyt, mikä on kansallisen turvallisuuden kannalta Suomelle paras ratkaisu, sisäministeri Mykkänen lopetti vastauksensa.

Ylös