Kristillisdemokraattien puoluehallitus vaatii hallitusta pitämään näppinsä irti kotihoidontuesta

26.10.2019 klo 11:21 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puoluehallitus vaatii hallitusta pitämään näppinsä irti kotihoidontuesta. – Kotihoidontuki on hyvin joustava tukimuoto, joka mahdollistaa myös työssäkäynnin samaan aikaan, kristillisdemokraatit vetoavat.

Kristillisdemokraatit haluavat säilyttää kotihoidontuen tason. Kristillisdemokraatit esittävät, että lapsen kasvatuksesta voitaisiin palkita lapsia hoitavien vanhempien eläkekertymässä. Niin sanottu huoltajakertymä olisi osa lasta huoltavan vanhemman tai muun huoltajan eläkekertymää.

Syntyvyyden ollessa syöksykierteessä Vasemmistoliitto rankaisisi monilapsisia perheitä.

Opetusministeri Li Andersson puolestaan ehdotti, että kotihoidontuen yli 3-vuotiaiden sisarkorotuksista luovutaan. Syntyvyyden ollessa syöksykierteessä Vasemmistoliitto rankaisisi monilapsisia perheitä.

Ehdotus johtaisi kristillisdemokraattien mielestä valinnanvapauden kaventumiseen ja pakottaisi yli 3-vuotiaat päivähoitoon. Esitys on isku myös haja-asutusalueiden lapsiperheille, joiden kuljetusmatkat kuntakeskukseen ovat pitkät.

– Kotihoidontuen sisarkorotus on varsin kustannustehokas hoitomuoto yhteiskunnalle ja lisää perheiden valinnanvapautta. Näin myös ryhmäkoot pysyvät kohtuullisina.

Kotihoidontukea voidaan myöntää perheen nuorimmalle alle 3-vuotiaalle lapselle, jota hoidetaan kotona. Lisäksi on mahdollista saada sisarkorotusta, joka on alle 3-vuotiaasta 102,17 euroa/kk ja yli 3-vuotiaasta 65,05 euroa/kk.

Ylös