Ensi joulu sai muuttaa historian!

24.12.2019 klo 14:41 Kolumnit Sari Essayah

On surullista, että suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan unohtamassa kristillisen uskon ja kulttuurin merkitys tälle kansakunnalle, ja laajemmin koko länsimaiselle sivistykselle. Joulun sanoma ei ole pelkästään hengellisesti ihmisiä muuttava, vaan se on muuttanut myös ympäröivät yhteiskunnat.

Reformaattorit, Lutherin johdolla, myös ymmärsivät, että ihmisten on saatava kuulla evankeliumin ilosanoma omalla kielellään, jotta usko voi syntyä sydämiin. Eri puolilla Eurooppaa Raamatun kääntäminen latinasta kansan kielelle synnytti tarpeen luoda kussakin maassa kirjakieltä, ja uudistaa tai synnyttää kirkon yhteyteen koululaitos, jossa lukutaito tuli yhä useampien ulottuville. Samanaikaisesti Saksassa Gutenberg keksi kirjapainotaidon, jonka avulla nämä uudet kansankieliset Raamatut ja opetuskirjallisuus saatiin leviämään.

Syntyi jotain yhteiskuntia perin pohjin muuttavaa, jotta evankeliumi pääsisi leviämään yhä useammalle. Myös meille tänne Pohjolan perukoille! Silloiseen Ruotsin kuningaskuntaan kuulunut piskuinen suomea puhunut joukko sai Turun piispasta Mikael Agricolasta reformaation ja kirjakielensä isän.Kansakunnan muovautuminen kielen ja kulttuurin kautta oli alkanut, ja kansallinen herääminen johti myöhemmin itsenäisen Suomen syntyyn.

Yhteiskunnassa laajasti jaettu yhteinen arvopohja on puolestaan se perusta, jolle kansakunta pystyy rakentamaan korruptoitumattoman ja luottamuksellisen hallinnon. Näin luodaan pohjaa hyvinvoinnin jatkuvuuden takaaville palveluille kuten koulutukselle ja terveydenhuollolle.

Kuten joululaulussa lauletaan Tuo ensi joulu sai muuttaa historian – ei unohdeta kansakuntanakaan, miten paljosta saamme olla kiitollisia joulun sanomalle!

 

Ylös