Pelastakaa Lasten joulukeräyksellä ennätystulos kotimaan köyhien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi

28.1.2020 klo 13:31 Kotimaa KD Lehti

Pelastakaa Lasten joulukeräyksen ennätyksellinen tuotto todistaa, että suomalaiset haluavat edelleen auttaa. Samalla se näyttää vähävaraisten hädän: jopa 120 000 lasta asuu köyhissä perheissä.

Suomessa vähävaraisissa perheissä elää jopa 120  000 lasta. Köyhyys vaikuttaa lasten koko elämään ja tulevaisuuteen. Pelastakaa Lapset kutsui suomalaiset joulukeräykseen auttamaan kotimaan köyhiä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Keräys tuotti ennätykselliset yli 1,7 miljoonaa euroa. Joulukeräyksen tuotoilla tuetaan lapsia muun muassa opiskelussa ja harrastuksissa.

Pelastakaa Lasten joulukeräys ylsi ennätykselliseen yli 1,7 miljoonan euron tuottoon ja ylitti näin jopa edellisen joulun ennätyskeräystuloksen. Pelastakaa Lasten Lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen tuotoilla tarjotaan tukea köyhien perheiden lapsille ja syrjäytymisvaarassa oleville lapsille kotimaassa pitkäkestoisesti. Suomessa elää 120 000 lasta vähävaraisissa perheissä.

Köyhillä lapsilla on muita suuremmat riskit syrjäytymiseen. Joulukeräyksen tuotoilla on merkittävä rooli Pelastakaa Lasten tavoitteessa tukea jopa 35 000 lasta ja nuorta tänä vuonna.

– Köyhyys vaikuttaa lapsen elämään monella tavalla. Se voi altistaa kiusaamiselle, vaikeuttaa koulunkäyntiä ja heikentää vapaa-ajan mahdollisuuksia. Köyhyys asettaa lapset varsin eriarvoiseen asemaan keskenään, sanoo lapsiperheköyhyyden asiantuntija Aino Sarkia Pelastakaa Lapset ry:stä.

Köyhyys vaikuttaa lapsen elämään monella tavalla. Se voi altistaa kiusaamiselle, vaikeuttaa koulunkäyntiä ja heikentää vapaa-ajan mahdollisuuksia. Köyhyys asettaa lapset varsin eriarvoiseen asemaan keskenään.

Joulukeräyksen lahjoitusten avulla Pelastakaa Lapset auttaa lapsia tukemalla heitä muun muassa harrastuksissa ja opinnoissa. Moni nuori joutuu päättämään opintonsa peruskouluun, koska kaikilla perheillä ei ole varaa hankkia nuorelle oppikirjoja tai ammattiopinnoissa tarvittavia välineitä. Esimerkiksi yksinhuoltajuus ja huoltajan sairastuminen tai työttömyys ovat yleisiä syitä hakea apua.

Pelastakaa Lapset on jakanut tukea jo vuodesta 1996. Muita Pelastakaa Lasten toteuttamia ehkäisevän tuen muotoja kotimaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten tueksi ovat esimerkiksi lomakotitoiminta sekä sporttikummi-, tukihenkilö- ja tukiperhetyö.

Mukana Pelastakaa Lasten joulukeräystä tukemassa oli joukko tunnettuja kasvoja, eli näyttelijät Krista Kosonen ja Samuli Edelmann, jääkiekkoilija Marko ”Mörkö” Anttila, laulaja Reino Nordin ja toimittaja-juontaja Maria Veitola.

– Olemme erittäin kiitollisia jokaiselle joulukeräykseen lahjoittaneelle yritykselle ja yksityishenkilölle sekä joulukeräyksen lähettiläille. Teidän avullanne pystymme tarjoamaan pitkävaikutteista tukea niille lapsille ja nuorille, joille tulevaisuus voi näyttäytyä hyvinkin epävarmana. Olemme iloksemme voineet todistaa lukuisia kertoja, kuinka konkreettisesti tarjoamamme tuki voi muuttaa koko lapsen loppuelämän, kommentoi viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto Pelastakaa Lapset ry:stä.

Yritykset ja yksityishenkilöt lahjoittivat valtaosan yli 1,7 miljoonan euron joululahjoituksista kotimaan vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi. Joulun aikaan tehtiin lahjoituksia myös Pelastakaa Lasten kansainväliseen työhön, erityisesti humanitaarinen apu oli suomalaisten sydäntä lähellä. Pelastakaa Lapset sai joulun aikana lahjoituksia humanitaariseen työhön erityisesti Syyrian konfliktista ja Itä-Afrikan nälkäkriisistä kärsivien lasten auttamiseksi.

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922  perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Yhdistyksen visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tavoitteena on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.
Ylös