KD eduskuntaryhmä muistuttaa: ”Jokaisen organisaation tulee omilla toimillaan pyrkiä hidastamaan koronan leviämistä”

12.3.2020 klo 10:18 Terveys Merja Eräpolku

– Jokaisen organisaation tulee omilla toimillaan pyrkiä hidastamaan koronan leviämistä, muistuttaa KD eduskuntaryhmä.
Eduskuntaryhmä päätti muuttaa eduskunnan tekemien rajoitusten lisäksi myös omaa toimintaansa. Niin ryhmän kuin puolueenkin työntekijöiden suositellaan tekevän etätöitä mahdollisuuksien mukaan.

Eduskunta päätti tiistaina 10.3. lopettaa vierasryhmien opastukset ja kansalaisinfotilaisuudet. Eduskunta on myös ryhtynyt muihin toimiin ja tehostanut sisäistä tiedotusta aiheeseen liittyen. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä linjasi keskiviikkona 11.3. lisäksi omia toimenpiteitä, joilla ryhmä omalta osaltaan pyrkii jarruttamaan koronavirusepidemian leviämistä. KD eduskuntaryhmä suosittelee muitakin organisaatioita ottamaan käyttöön omaan toimintaan sopivia toimia tartuntariskin vähentämiseksi.

KD eduskuntaryhmä on muun muassa perunut tapaamisia ulkopuolisten tahojen kanssa ja rajaa vieraiden vastaanottamista eduskunnassa. Viikoittaisten ryhmäkokousten osallistujamäärää rajoitetaan ja kokouksiin osallistuu jatkossa kansanedustajien lisäksi vain osa ryhmän työntekijöistä. Eduskuntaryhmä suosittelee myös etätyön tekemistä ryhmäkanslian työntekijöille niiltä osin kuin se on mahdollista toiminnan kannalta.

– Tässä tilanteessa on tärkeää kaikkien yhteisöiden tehdä rajauksia, joilla voidaan vähentää mahdollista tartuntariskiä, jotta koronavirusepidemian tuloa voitaisiin jarruttaa. Näin pystytään paremmin turvaamaan terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys mahdollisen epidemian oloissa. Koronavirustalkoiden tavoitteena on erityisesti suojata heikoimpia ja iäkkäitä lähimmäisiämme, painottaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Puolueessa on keväällä on runsaasti puolue-elimien ja työryhmien kokouksia, koulutuksia ja piirikokouksia sekä KD Akatemian aloitus.

– Vielä emme ole näistä mitään peruneet, mutta  tilanne voi kuitenkin hyvin nopeasti muuttua. Tarvittaessa kokoontumiset voidaan perumisen sijaan myös muuttaa skype-, puhelin-, tai sähköpostikokouksiksi paitsi piirien kevätkokoukset, jotka yhdistyksen vuosikokouksina edellyttävät fyysistä kokoontumista. Piirikokouksia voidaan tarvittaessa sitten lykätä, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah toteaa.

Ylös