Lääkäriliitto: Sairauksia jää hoitamatta, kun vastaanottoaikoja perutaan

13.5.2020 klo 20:40 Terveys Merja Eräpolku

Lääkärit ovat huolissaan siitä, että potilaat jättävät tulematta vastaanotoille, eivät hakeudu tarvittaviin tutkimuksiin ja jopa peruvat sovittuihin leikkauksiin tulonsa.

Käynnit ovat pudonneet jopa alle puoleen. Viikkotasolla peräti 100 000 käyntiä jää toteutumatta. Tämä näkyy monilla erikoisaloilla julkisella sektorilla ja perusterveydenhuollossa. Erityisesti yksityissektorilla lääkärit ovat todenneet vastaanottokäyntien peruutuksia ja potilasmäärän vähentymistä kevään aikana. Työmäärä on vähentynyt heillä huomattavasti.

Lääkäreillä on nyt suuri huoli potilaista, jotka jäävät hoitamatta. Ihmiset ovat peruuttaneet lääkärikäyntejään, mikä on poikkeuksellisen pandemiakevään eräs kielteinen seuraus. Uhkana on sekä piiloon jäävät oireet ja yleinen terveydentilan heikkeneminen, että koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen jälkeinen aika. Tästä seuraa myöhemmin todennäköisesti potilastulva, vastaanottojen varauspiikki ja lääkäreille valtava työmäärä. Käyntimäärät tulevat koronaepidemian laannuttua räjähtämään ja terveydenhuolto saattaa ajautua kriisiin.

– Lääkäreillä on nyt suuri huoli siitä, että potilaat jättävät tulematta vastaanotoille ja peruuttavat jopa leikkauksiin tulemista. Tämä voi aiheuttaa suoranaista vaaraa terveydelle, kun sairauksia jää hoitamatta”, sanoo Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

– Ihmisten tulisi uskaltaa hakeutua hoitoon ja tutkimuksiin koronaepidemiasta huolimatta. Hyöty hoitoon hakeutumisesta on suurempi kuin riski saada koronavirus. Vastaanotto ja hoito voidaan toteuttaa turvallisesti terveydenhuollon yksiköissä. Potilaiden vastaanoton tarvetta arvioidaan yksilöllisesti, Rajaniemi painottaa.

– Hoitamatta jäävät, viattomiltakin vaikuttavat oireet voivat joissakin tapauksissa pahentua nopeasti ja muuttua vakaviksi, jopa kohtalokkaiksi terveyttä ja henkeä uhkaaviksi sairauksiksi. Lääkärit haluavat yleisesti rohkaista potilaita ja painottavat, että vastaanotoille on turvallista tulla. Tarvittaessa voidaan järjestää myös etävastaanottoja, sanoo Rajaniemi.

– Suomessa kuolee vuosittain kaikkiaan noin 55 000 ihmistä. Esitettyjen ennusteiden mukaan koronavirusinfektioiden arvioidaan aiheuttavan 1000–3000 kuolemaa epidemian laajuuden mukaan. Ihmisten ei siis tulisi pelätä koronaepidemiaa suhteettoman paljon akuuteissa oireissaan. Riski menehtyä koronaan on noin 0,2 prosenttia, mutta sydäninfarktissa jopa 30–50 prosenttia, Rajaniemi kertoo.

Lähes puolella työmäärä vähentynyt

Lääkäriliiton toteuttamasta, lääkäreille kohdistetusta tuoreesta kyselystä käy ilmi, että koronatilanteen seurauksena lähes puolella (46 %) työmäärä on vähentynyt. Viidenneksellä työmäärä on lisääntynyt. 80 % kyselyyn vastanneista lääkäreistä kertoo asiakkaiden vähentyneen yksityispuolella. Kyselyyn vastasi yhteensä 8562 lääkäriä. Lääkäriliiton kysely koronatilanteen vaikutuksista terveydenhuollon toimipaikoissa toteutettiin 8.- 5. huhtikuuta.

Ylös