– Työnteko-oikeutta ei pidä laajentaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin, Sari Essayah ja Peter Östman muistuttavat

2.6.2020 klo 17:42 Eduskunta Samuli Rissanen

– Työnteko-oikeuden laajentaminen kielteisen päätöksen saaneisiin ei ole kuitenkaan ratkaisu maatalouden kausityöntekijäpulaan, koska työvoiman saatavuus ei lisäänny  kuin kymmenillä henkilöillä ja se sisältää myöskin riskejä, kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman muistuttaa.

– Kristillisdemokraatit kannattavat hallituksen esitystä ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta muilta osin paitsi työnteko-oikeuden laajentamisen osalta lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneisiin, KD:n puheenjohtaja Sari Essayah kertoo.

Sen sijaan Essayah pitää tärkeänä, että lakimuutoksella väliaikaisesti laajennetaan suojelua hakeneitten työnteko-oikeutta, ja erityisesti tämä on tärkeää maatila- ja puutarhatalouden aloilla.

– Nämä ovat huoltovarmuuden kannalta tärkeitä aloja, ja on todellakin tärkeää, että me saamme kaikki mahdolliset työvoimareservit käyttöön.

Lakiesitys ei kuitenkaan suurelta osalta tule lisäämään työntekoon oikeutettujen määrää; se on vain pieni lisä verrattuna 16 000:nnen työntekijän tarpeeseen, jotka ovat olleet maataloudessa kausityöntekijöinä aiempina vuosina.

Essayah’n mielestä ei ole toivottavaa eikä kannatettava, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat voisivat jatkaa kausitöissä

Essayah’n mielestä ei ole toivottavaa eikä kannatettava, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat voisivat jatkaa kausitöissä.

– Työantajan on aika vaikea olla tietoinen siitä, onko työntekijällä voimassa oleva oleskelulupa vaiko ei. Työnantajalle ei pidä lisätä työnantajan rasitetta tältä osin. Siksi on yksinkertaisinta, että työntekijällä ei ole oikeutta tehdä työtä, mikäli hänellä ei myöskään ole oikeutta oleskella maassa ja hänellä on kielteinen päätös, Essayah alleviivasi.

Samansuuntainen viesti kuultiin eduskunnassa myös kansanedustaja Peter Östmanilta.

– Työnteko-oikeuden laajentaminen kielteisen päätöksen saaneisiin ei ole kuitenkaan ratkaisu tähän ongelmaan, koska työvoiman saatavuus ei lisäänny tällä hallituksen ehdotuksella kuin kymmenillä henkilöillä ja se sisältää myöskin riskejä.

Östman muistutti, että maanviljelijöiden avuksi tarvitaan lisäkäsiä, ja olisi tarvittu jo pitkään, mutta valitettavasti hallitus tekee liian vähän liian myöhään.

– Maaseutuyrittäjäthän esittivät jo alkuvuonna hätähuutonsa, sillä he näkivät työvoimapulan uhkaavan kevätkylvöjä ja pitkittyessään pahimmillaan jopa osaa elintarviketuotannosta. Lähes 70 prosenttia tuottajista olisi tarvinnut tiedon kausityövoiman saatavuudesta jo huhtikuun alussa, jotta kauden tuotanto ei olisi vaarantunut.

– Oppositiosta esitettiin jo tuolloin ratkaisuja, joilla työttömille ja lomautetuille olisi luotu kannusteita lähteä viljelijöiden apuun, Östman huomautti.

Ylös