”Kela-korvauksien alasajon myötä lääkäripalveluihin pääsy vaikeutuu” – KD-ryhmän mielestä ideologia ei saa jyrätä järkeviä sote-ratkaisuja

27.8.2020 klo 11:57 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä, että sote-uudistuksessa panostetaan peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn, jotta ne ovat lähellä ja nopeasti saatavilla.

– Uudistuksella tavoitellut säästöt on mahdollista aikaansaada siirtämällä voimakkaasti painopistettä ennaltaehkäisyyn ja varhaisessa vaiheessa annettavaan apuun. Näin voidaan vähentää tarvetta kalliisiin erikoispalveluihin ja turvataan palvelujen riittävyys myös jatkossa, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä toteaa yhteisessä kannanotossaan.

Sote-uudistusta on jo rakennettu useamman hallituskauden aikana, mutta se on tähän mennessä aina kaatunut.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat muistuttavat, että viime hallituskauden sote-malliin sisältyi iso määrä ongelmakohtia. Nyt esitetty malli on kd-edustajien mielestä yksinkertaistetumpi, mutta tarvittavien lakiuudistusten määrä ja aikataulupaineet ovat suuret.

Marinin hallitus esittää sotemallia, jossa on 21 sote-maakuntaa sekä Helsinki. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy ehdotuksessa perustettavien sote-maakuntien harteille.

– Suuri osa kaavailluista sote-maakunnista on liian pieniä vastaamaan tehokkaasti ikääntyvän ja harvenevan väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ratkaisematta on edelleen monia ongelmia, jotka liittyvät muun muassa Keskustalle tärkeään maakuntamalliin.

– Suuri osa kaavailluista sote-maakunnista on liian pieniä vastaamaan tehokkaasti ikääntyvän ja harvenevan väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Mahdollinen maakuntavero tasausjärjestelmineen olisi kaikkea muuta kuin yksinkertainen, KD-edustajat muistuttavat.

Marinin hallitus näyttää myös karsastavan yksityisiä palveluita, minkä vuoksi myös Kela-korvauksista halutaan luopua. Esityksessä on havaittavissa kriittistä suhtautumista myös julkisomisteiseen yhtiömuotoiseen toimintaan.

– Suomessa julkinen terveydenhuolto ei kuitenkaan selviä ilman järkevää ja tasapainoista kumppanuutta yksityisten palveluntuottajien kanssa, kristillisdemokraattien ryhmä huomauttaa.

Esimerkiksi Kela-korvausjärjestelmän romuttaminen merkitsee sitä, että kansalaisten lääkäripalveluiden äärelle pääseminen vaikeutuu.

Esimerkiksi gynekologipalvelut haetaan pääosin yksityissektorilta.

– Etenkin pienituloisimpien ihmisten kannalta Kela-korvaukset ovat olleet todella tärkeitä. Samoin hyvien hoito- ja hoitoonpääsytulosten vuoksi sekä kustannusten hallitsemiseksi julkisomisteinen, maakuntarajat ylittävä yhtiömuotoinen toiminta on turvattava jatkossakin.

KD eduskuntaryhmä toivookin, etteivät vahvat puoluepoliittiset tavoitteet jyrää jälleen järkeviä ratkaisuvaihtoehtoja. Sote-uudistus on saatava vihdoin maaliin järkevän ja realistisen mallin myötä.

– Kovaa vauhtia velkaantuvalla ja ikääntyvällä Suomella on suuri ongelma, sillä yhteiskuntamme rahat eivät pian riitä tärkeimpiin sote-palveluihin. Epäonnistumisten jälkeen soteuudistus pitää saada tehtyä tällä eduskuntakaudella.

 

Ylös