– Vaikuttaa siltä, että yksityisen sektorin palveluksessa olevan lääkärin työtä kohdellaan jatkossa eri tavalla kuin virkalääkärin työtä” – Sari Tanus ja Päivi Räsänen huolissaan sote-uudistuksen tuomasta tilanteesta

18.2.2021 klo 17:34 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien lääkäri-kansanedustajat Sari Tanus ja Päivi Räsänen ovat huolissaan terveydenhuollon ammattilaisten asemasta sote-uudistuksessa.

Kristillisdemokraattien lääkäri-kansanedustajat Sari Tanus ja Päivi Räsänen ovat erittäin huolestuneita terveydenhuollon ammattilaisten asemasta sote-uudistuksessa.

– Vaikuttaa siltä, että yksityisen sektorin palveluksessa olevan lääkärin työtä kohdellaan jatkossa eri tavalla kuin virkalääkärin työtä, kansanedustajat toteavat yhteisessä kannanotossaan.

Tanus ja Räsänen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaativat hallitukselta vastausta siihen, miten aiotaan varmistaa, ettei lääkärikunta jakaudu kahteen eriarvoiseen ryhmään ja miten hallitus aikoo turvata päivystyksen niissä keskussairaaloissa, joissa päivystys nojautuu hyvin voimakkaasti virkalääkärien sijaan ammatinharjoittajuuteen.

– Miten hallitus on päätynyt siihen, että potilaan erikoissairaanhoitoon ottamista perustellaan erikoissairaanhoidon korkeilla kustannuksilla lääkärin ammattietiikan tai potilaan edun sijaan

Kansanedustajat kysyvät myös, miten hallitus aikoo huolehtia virkalääkärien jaksamisesta uudessa tilanteessa, missä heidän työtaakkansa tulee oletettavasti kasvamaan.

– Miten hallitus on päätynyt siihen, että potilaan erikoissairaanhoitoon ottamista perustellaan erikoissairaanhoidon korkeilla kustannuksilla lääkärin ammattietiikan tai potilaan edun sijaan, he kysyvät.

Erikoislääkärinä pitkään toiminut Sari Tanuksen mukaan uudistuksen yhteydessä puhutaan usein hallintorakenteista, kustannuksista ja aikatauluista, mutta terveydenhuollon ammattilaisten asemaa ei ole juuri huomioitu,.

Hallituksen esityksen mukaan julkisesti rahoitetuissa palveluissa ainoastaan virkalääkäri voisi tehdä erikoissairaanhoidossa hoitoon ottamisen päätöksiä, hoidon tarpeen arviointia tai hoitoratkaisuja. Ratkaisua perustellaan sillä, että erikoissairaanhoidon palvelut ovat kalliita ja että kyse on potilaan oikeudesta saada palvelua.

Järjestämislain 12 § perustelujen mukaan yksityisellä sektorilla toimiva lääkäri ei saisi tehdä erikoissairaanhoidossa hoitoratkaisupäätöksiä, mutta kaikesta huolimatta tämä voisi kuitenkin tehdä päätöksen siitä, että potilas ei tarvitse palvelua, jopa silloin, kun julkisella toimiva lääkäri on todennut potilaan hoidon tarpeen.

Päivi Räsänen kuitenkin painottaa, että lääkärin etiikkaan kuitenkin kuuluu tehdä päätöksiä potilaan edun mukaisesti, eikä tarpeellista erikoissairaanhoidon hoitoa saa evätä kustannuksiin vedoten.

Ympärivuorokautisessa päivystyksessä olisi hänen mukaansa sallittua käyttää 30-49 prosenttia työvoimasta hankittua ja vuokrattua sote-ammattihenkilöstöä.

– Tässäkin tapauksessa olisi virkasuhteessa olevan lääkärin aina viivytyksettä arvioitava hankittujen tai vuokrattujen lääkärien tekemät ratkaisut potilaan hoidon tarpeen arvioinnista, hoitoratkaisuista ja sairaalaan ottamisesta, sekä ratkaistava asia tarvittaessa uudelleen.

 

Ylös