”Terve talous, hyvä hoito ja kristilliset arvot” – gastrokirurgi Peter Kontro tähtää Tampereen valtuustoon

22.2.2021 klo 20:26 Henkilöt Samuli Rissanen

– Terve kunnallinen talous on kaiken perusta, avokätiseen velkaantumiseen tulee suhtautua kriittisesti. Säästöjä tulee etsiä ensisijaisesti hallintorakenteita ja johtamista järkeistämällä ja byrokratiaa vähentämällä, useammat palvelut samalta luukulta, Tampereen valtuustoon pyrkivä Peter Kontro sanoo.

Tampereen Holvastissa asuva 64-vuotias lääkäri, gastrokirurgi Peter Kontro on lähtenyt kuntavaaleihin talous- ja terveysasiat kärkenään.

– Investointien tulee tukea jatkossa kestävää taloutta ja niiden tulee kohdentua viime kädessä ihmisten hyvinvointia ja peruspalveluita lisääviin toimiin ja heikompiosaisiin, hän sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopisteen pitäisi Kontron mukaan olla perustasolla. Se tarkoittaa voimakkaita panostuksia terveyskeskustyöhön, jossa yksityisten toimijoiden mukanaolo on erittäin tärkeää.

Kontron mielestä Suomi asukasmäärältään vähälukuisena maana ei tarvitse kaupungeissakaan kovaa kilpailua erikoissairaanhoidon tasolla.

Vahva julkinen erikoissairaanhoito on parasta terveyspolitiikkaa.

Nykyinen malli aiheuttaisi hänen mukaansa jatkossakin suuria ongelmia koulutuksen ja tutkimuksen toteuttamisessa sekä laadun suhteen eikä poistaisi yksityisen sektorin harjoittamaa ”kermankuorintaa” tyyliin ”helpot potilastapaukset meille – komplisoidut ja komplikaatiot ja maksut  teille”.

– Tämä koskee nimenomaan leikkaustoimintaa. Nykyinen malli on hankala myöskin potilastiedonkulun ja saatavuuden suhteen, Kontro muistuttaa.

Vahva julkinen erikoissairaanhoito on hänen mukaansa parasta terveyspolitiikkaa.

– Yksityinen sektori voisi hyvin hoitaa pienten paikkakuntien ja syrjäseutujen perusterveydenhoidon ja myöskin erikoislääkärikonsultaatiot lähellä potilasta, hän arvioi.

Myös julkisen sektorin vuodeosastopaikkojen alasajo pitäisi Kontron mielestä lopettaa.

– Potilaita, joilla ei ole perusterveydenhuollossa paikkoja tai vanhainkoteja tai vastaavia tuettuja asumismuotoja  joudutaan hoitamaan erikoissairaanhoidossa, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja hankaloittaa erikoissairaanhoidon toimintaa.

Kontron mielestä maakunnan keskuskaupunki Tampere ei voi olla jatkossa kasvukeskus ellei asuntomaata saada lisää. Sama koskee yritystoimintaakin.

– Asuntoalueiden kaavoittamisesta tulee tehdä nopeaa ja byrokratiaa vähentää, sama koskee myöskin yritystoiminnan tarvitsemaa maata.

Peter Kontro

– Perheellinen, 64-vuotias, vielä työelämässä mukanaoleva lääkäri

– Koulutukselta gastrokirurgi

– Kotipaikka Tampere

– Uran alkuaikoina työskenteli ensimmäisessä ammatissani (DI) suunnittelu- ja projekti-insinöörinä  teollisuudessa automaatiojärjestelmien parissa. 

– Toiminut  Suomen Lääkäriliiton (SLL) luottamusmiehenä ja tätä kautta työelämän moninaiset johtamis-, henkilöstöhallinto- ja myös ”hyvävelijärjestöt” ovat tulleet tutuiksi. 

– Harrastaa mökkeilyä ja kirjallisuutta sekä moninaisten  maailmantapahtumien ja ilmiöiden seuraamista

Ylös