Pirkka Aalto: ”Luonnon monimuotoisuus ja luontoharrastusmahdollisuudet kuntavaaliteemaksi”

26.4.2021 klo 16:39 Elämäntapa KD Lehti

Nyt keväällä muuttolintujen saapuessa on hyvä muistaa, että kesällä järjestettävät kuntavaalit ovat tärkeät myös ympäristön kannalta. Kunnilla on kaavoituksen ja maanomistuksen kautta paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus huolehtia siitä, että lähiluonto ja luontoharrastusmahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla.

Kevään tulo näkyy ja kuuluu – vaikkapa rautiaisen laulussa. Kuva: Pirkka Aalto

Kunnat ovat merkittävässä roolissa lähiluontokohteiden turvaamisessa. Hyvinvoiva ja monimuotoinen lähiluonto edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia houkutellessaan ihmisiä ulkoilemaan. Kuluneen vuoden aikana lähiluonnon merkitys on kasvanut huomattavasti, kun koronan takia ihmiset ovat löytäneet myös lähialueittensa luontokohteet.

Kuntien tulee panostaa entistä enemmän alueittensa lintutornien ja muiden luontoharrastusta palvelevien rakenteiden, kuten laavujen ja pitkospuiden rakentamiseen ja hoitoon, sillä tällaisilla rakenteilla helpotetaan kaikenikäisten ja -kuntoisten ihmisten pääsyä luontoon ja parannetaan esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia. Luontomatkailua ja -retkeilyä tukevien palvelurakenteiden ylläpitämisen tulee olla entistä selkeämmin yhteiskunnan tehtävä, ei vain pienten yhdistystoimijoiden tai yksittäisten yrittäjien aktiivisuuden varassa tapahtuvaa toimintaa.

Lähimetsä sopii punarinnan pesimäpaikaksi. Kuva: Pirkka Aalto

Kunnat voivat päätöksillään edistää luonnon monimuotoisuutta mm. lisäämällä suojelualueita, säilyttämällä alueittensa vanhoja metsiä tai soita ja käyttämällä pehmeämpiä metsänkäsittelymuotoja. Kunnat ovat vastuussa myös monien lintuvesien hoidosta, ja niillä on mahdollisuudet edistää näitä hoitotoimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kosteikkojen kuten soiden säilyttäminen on elintärkeää monille kahlaajille, esimerkiksi lirolle. Kuva: Pirkka Aalto

Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen luontoon näkyvät jo selvästi mm. maamme linnustossa. Kunnat voivat olla omalta osaltaan mukana ilmastotyössä paitsi maankäytön kuten metsänomistuksen, myös rakentamisen, liikenteen suunnittelun ja julkisten hankintojen kautta.

Yksittäinenkin valtuutettu voi edistää monella tavalla luonnon hyvinvointia tekemällä aloitteita lintutorneista tai retkeilyreiteistä, alueen jonkin luontokohteen suojelusta tai kunnostamisesta, uusiutuvan energian käytöstä tai vaikkapa lähi- tai kasvisruuan lisäämisestä kuntalaisten ruokavalioon. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontoharrastusmahdollisuuksien parantaminen ovatkin helppoja ja hyviä teemoja kesän kuntavaaleja ja tulevaa valtuustokautta ajatellen.

Pirkka Aalto

Artikkelin kirjoittaja Pirkka Aalto Kemijärveltä:

  • FM, biologian ja maantiedon lehtori
  • Lapin lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja
  • BirdLife Suomen edustajiston jäsen
  • KD:n kuntavaaliehdokas, Kemijärvi
Ylös