”Romuttaa kuntatalouden ja vaalilupaukset palvelujen kattavuudesta valuvat hukkaan” – Sari Essayah ja Päivi Räsänen arvostelevat keskeneräistä sotea

16.6.2021 klo 19:30 Eduskunta Samuli Rissanen

Eduskunta on käynyt kiivasta väittelyä hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta, joka on valmistumassa pikavauhtia vielä ennen kesän istuntotaukoa.

Oppositiopuolueet arvostelevat kovin sanoin hallituksen sote-mallia, jota kristillisdemokraatit pitävät keskeneräisenä tekeleenä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö paljastaa hyvin sen, miten keskeneräisenä sote-lakipakettia on nyt tuotu eduskunnan suureen saliin.

– Itse teksti ja sen 13 lausumaa kyllä tunnistavat monet keskeneräisyydet ja ongelmakohdat, mutta jättävät kuitenkin ne muutosesitykset tekemättä ja jättävät itse asiassa näitten asioitten ratkaisemisen joko sinne alueille tai toimijoille itselleen päänsäryksi, Essayah muistutti eduskuntaa, joka debatoi tänään hallituksen sotemallista.

Tämä esitys tulee romuttamaan kuntatalouden, ja meidän vaalilupauksemme valuvat tämän myötä hukkaan.

Kaikkein suurimmat ongelmat esityksessä liittyvät Essayahin mielestä rahoitusratkaisuun: Rahoitus ei ole riittävä, se ei tuo kestävyyttä, se ei turvaa näitä tasalaatuisia palveluita tulevaisuudessa, ja siitä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta kustannusten hillitsemisen mahdollisuus.

– Olemme juuri kuntavaaleissa luvanneet sen, kuinka tulemme pitämään kaikkien palveluista huolta. Tämä esitys tulee romuttamaan kuntatalouden, ja meidän vaalilupauksemme valuvat tämän myötä hukkaan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mielestä myönteistä esityksessä on se, että palveluiden järjestäjien määrä vähenee nykyisestä, mutta edelleen määrä jää korkeaksi, ja kolmasosa suomalaisista jää perus‑ ja erikoispalveluiden integraation ulkopuolelle.

–  Peruspalveluiden ja varhaisen puuttumisen vahvistaminen on tärkeää, jotta myös kustannusten kasvua pystytään hillitsemään samalla, kun palvelutasoa parannetaan. Mutta tämä malli ei valitettavasti tuo riittäviä kannusteita juuri tämän tavoitteen saavuttamiseen, Räsänen sanoi.

Hän muistutti, että yksi suurista ongelmista ovat rajoitteet, jotka rikkovat toimivia monituottajayhteistyön käytäntöjä yksityisten, julkisomisteisten ja kolmannen sektorin tuottajien välillä.

– Mitä te vastaatte niille tuhansille ammatinharjoittajille, muun muassa fysioterapeuteille, jotka ovat huolestuneita siitä vaatimuksesta, että hyvinvointialueen oman tuotannon pitää olla riittävää, jotta näitä voidaan käyttää, Räsänen kysyi.

Ylös