Päivi Räsäsen kirjallinen kysymys hallitukselle vaatii parannusta omaishoitajien tiedonsaantioikeuteen

4.11.2021 klo 13:13 Eduskunta Kristiina Kunnas

– Jos omaishoitaja pääsisi hoidettavan potilasasiakirjoihin, parantaisi muutos omaishoitajien asemaa ja tilannetta hoidettavan suhteen, perustelee hallitukselle kirjallisen kysymyksen tehnyt kansanedustaja Päivi Räsänen.

Päivi Räsänen jätti tänään torstaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

–  Onko hallituksella valmiutta parantaa omaishoitajien asemaa siten, että läheisessä sukulaisuus- tai perhesuhteessa olevalla omaishoitajalla olisi pääsy omaishoidettavan potilasasiakirjoihin, kansanedustaja ja Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kysyy.

Hän muistuttaa, että muutos parantaisi omaishoitajien asemaa ja tilannetta hoidettavan suhteen.

Omaishoitajat kohtaavat arjessaan monia ongelmia vaikeaselkoisen ja byrokraattisen järjestelmän vuoksi. – Päivi Räsänen

– Omaishoitajat kohtaavat arjessaan monia ongelmia vaikeaselkoisen ja byrokraattisen järjestelmän vuoksi. Omaishoitajien työtaakkaa pitää helpottaa, sillä monen omaishoitajan jaksaminen on ollut äärirajoilla jo pitkään, Räsänen perustelee.

Hän huomauttaa kirjallisessa kysymyksessään, että omaishoitajan on välttämätöntä saada ajantasaista tietoa hoidettavan tilanteesta ja pystyttävä myös auttamaan ja tukemaan hoidettavaa ilman tarpeettomia rajoitteita.

– Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään, että potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. On ongelmallista, mikäli omaishoitajana toimivalla puolisolla tai muulla lähiomaisella ei ole pääsyä potilasasiakirjoihin, omakantaan, Räsänen toteaa.

– Käytännössä nykytilanne aiheuttaa monelle omaishoitajalle suuria ongelmia, hän jatkaa.

Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja.

Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella.

Tarvitaan muutos, jotta byrokratia ei ole hyvälle hoidolle este.

– Laillisen edustajan lisäksi pitäisi tietojensaantioikeus ja pääsy hoidettavan potilasasiakirjoihin olla myös läheisessä sukulaisuus- tai perhesuhteessa olevalla omaishoitajalla, etenkin edunvalvontavaltuutetulla.

– Edunvalvontavaltuus annetaan henkilön vielä ollessa terve. Nyt voimassa oleva laki ei täysin vastaa omaishoitajien tarvetta. Tähän tarvitaan muutos, jotta byrokratia ei ole hyvälle hoidolle este, Räsänen sanoo.

 

Ylös