Kirkko käykin koulun juhlatilaksi – Sivistys- ja perustuslakivaliokunnassa asiaan myötävaikuttanut Sari Tanus iloitsee selkeyttävästä linjauksesta

19.12.2021 klo 21:55 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus oli vaikuttamassa sekä sivistysvaliokunnassa että perustuslakivaliokunnassa siihen, että kirkon tai muun uskonnollisen tilan käyttö juhlassa ei ole perustuslain vastaista.

Koulut voivat edelleen järjestää lukukauden päätösjuhlia kirkoissa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että pelkkä tila ei tee juhlasta uskonnollista ja että kirkon tai muun uskonnollisen tilan käyttö juhlassa ei ole perustuslain vastaista.

Seurakuntien ja koulujen hyvä yhteistyö voi siis jatkua siellä, missä tarvetta juhlatiloille on.

– Olen kovasti iloinen, että perustuslakivaliokunnassa täsmensi aiempaa lausuntoaan. Myös kirkkotilaa voidaan käyttää koulun yhteisenä juhlapaikkana. Yksittäiset uskonnolliset elementit eivät tee juhlasta uskonnon harjoittamista, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus kertoo.

Kentällä ollut epäselvyyttä ja epävarmuutta

Sivistysvaliokunnan jäsenenä ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan varajäsenenä vaikuttava Tanus myötävaikutti molemmissa valiokunnassa edellä mainittujen asioiden käsittelyyn.

Hän oli mukana sivistysvaliokunnassa antamassa lausuntoa oikeuskanslerin kertomuksesta perustuslakivaliokunnalle.

– Siinä pyysimme, että valiokunta ottaisi kantaa kirkkotilan käyttöön koulun juhlapaikkana. Tähän asiaan liittyen on kentällä ollut epäselvyyttä ja epävarmuutta.

Esimerkiksi vuonna 2019 eduskunnan apulaisoikeusmies Pasi Pölönen linjasi kouvolalaisen koulun lukuvuoden päätösjuhlat uskonnonvapauden kannalta lainvastaisiksi. Juhla oli tapana pitää kirkossa ja se sisälsi useita uskonnollisia elementtejä. Kirkkoa apulaisoikeusmies piti ongelmallisena juhlatilana.

Tapaus sai aikaan vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun siitä, voiko koulun juhlia enää järjestää kirkkotiloissa.

Perustuslakivaliokunta ottikin nyt joulun alla lausuntonsa lopussa esiin kirkkotilojen käytön koulun juhlatilana.

Esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyviä jumalanpalveluksia ja muitakin uskonnon harjoittamiseksi katsottavia tilaisuuksia voidaan järjestää, kunhan niistä tiedotetaan etukäteen, osallistuminen on vapaaehtoista ja rinnalla järjestetään mielekästä vaihtoehtoista toimintaa.

Samoin valiokunta korosti, että jos koulussa järjestetään esimerkiksi uskonnollisia päivänavauksia, niin niistä pitää tiedottaa etukäteen ja on huolehdittava, että jokaisella on mahdollisuus olla osallistumatta niihin.

– Mutta sellaisiakin siis voidaan järjestää, Tanus muistuttaa.

Perustuslakivaliokunta nosti myös esiin uskonnollisen suvaitsevaisuuden edistämisen todeten ettei pitkälle viety uskonnollista alkuperää olevien perinteiden välttäminen edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta.

Tanus muistuttaa, että seurakunnat ovat olleet koulujen tavallisimpia yhteistyökumppaneita ja niin tulisi olla ja voi olla jatkossakin. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaa koulujen ja seurakuntien yhteistyötä tulee jatkaa ja vaalia.

– On hyvä muistaa, että koulun lukuvuoden juhlat ovat myös monille merkittäviä tilanteita, kohokohtia, joissa syntyy ja joista monille jää vahvoja, joskus läpi elämän mukana seuraavia muistoja.

– Näin jouluajan lähestyessä toivon, että mahdollisimman monet meistä voisimme olla edesauttamassa lämpimien, kestävästä lähimmäisyydestä ja toivon sanomasta kertovien joulumuistojen syntymisessä.

Ylös