KD Naisten puheenjohtaja Sari Kumin: ”Lapsiperheiden köyhyyttä pitää ehkäistä edullisella asumisella ja verovähennyksillä”

5.3.2022 klo 11:49 Politiikka Kristiina Kunnas

KD Naisten puheenjohtaja Sari Kumin toteaa, että koronapandemia on kurittanut kovalla kädellä lapsia ja lapsiperheitä. Osa vaikutuksista näkyy vasta ajan kuluessa. Kumin on lauantain KD-Kompassi -haastattelun vieras Radio Deissä.

– Koronan vaikutukset eri perheisiin ovat erilaiset. Hyvinvointiin koronapandemia on vaikuttanut. Polarisoituminen näkyy, toteaa KD Naisten puheenjohtaja Sari Kumin KD-Kompassi -haastattelussa Radio Deissä.

– Ne perheet, jotka olivat ennen pandemiaa heikossa asemassa, ovat nyt sen jälkeen entistä heikommassa asemassa. On taas perheitä, joilla meni ennen koronaa hyvin, niin nyt jälkimainingeissakin heillä menee hyvin, Kumin jatkaa.

Hän haluaa kuitenkin nostaa esiin ryhmän, jolle pitäisi antaa erityishuomio.

– On perheitä, jotka voivat ennen pandemiaa ihan hyvin. Koronan aikana he ovat liukuneet huonompaan tilanteeseen. Vanhemmilla taloudellinen niukkuus on lisääntynyt lomautusten, irtisanomisten ja omaan yrittäjyyteen liittyvien ongelmien myötä. Nämä ilman muuta näkyvät perheissä mielenterveydessä, stressinä ja uupumuksena.

Koronapandemia vaikutti perheisiin rajulla kädellä.

– Lapsiperheissä rakenteet murtuivat. Oli paljon pieniä lapsia, jotka eivät päässeet varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Monet koululaiset eivät päässeet lähiopetukseen, nähneet kavereita, ja lapset ja nuoret eivät päässeet harrastuksiin.

Lapsiperheissä rakenteet murtuivat. Oli paljon pieniä lapsia, jotka eivät päässeet varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Monet koululaiset eivät päässeet lähiopetukseen, nähneet kavereita, ja lapset ja nuoret eivät päässeet harrastuksiin.

– Näiden kokemusten myötä olemme isoissa ongelmissa.

Sari Kumin muistuttaa, että monella perheellä on ollut palveluita ja tukipalveluita, jotka nyt pandemian aikaan vähenivät tai loppuivat kokonaan.

– Emme vieläkään voi tietää, miten koronapandemia on vaikuttanut lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Vaikutukset vaoivat näkyä vasta pitkän ajan päästä.

Koronan seurauksia on jo arvioitu kouluista ja nuorista, mutta varhaiskasvatusikäisistä lapsista on hyvin vähän tietoa.

Perheiden taloudelliset haasteet ovat kriisissä kääntyneet kasvuun.

– Arvioiden mukaan 100 000 lasta on kokenut taloudellista niukkuutta koronan aikana.

– Meille kristillisdemokraateille lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen on erityisen tärkeää, Kumin muistuttaa.

– Mielestäni meidän pitäisi paneutua siihen, mistä perheiden kulut oikeasti muotoutuvat. Esimerkiksi asumiseen liittyvät kulut ovat hirveän korkeat. Tarvitsemme edullisempaa asuntotuotantoa lapsiperheille.

– Verovähennykset lapsiperheille suunnattuna olisi toinen asia, joka voisi asumiskustannusten pienentämisen lisäksi olla synnyttämässä hyvää pakettia, Kumin ehdottaa.

Miten perheitä voitaisiin tukea erotilanteissa – ja miten lapsen etu voitaisiin turvata näissä tilanteissa?

Huoltajuuskiistat ovat asiantuntijoiden mukaan merkittävästi uskottua pahempi yhteiskunnallinen ongelma.

– Eroaminen on aina lapselle hirmuisen suuri ja merkityksellinen asia. Maailman rakkaimmat ihmiset muuttavat erilleen. Lapsen emotionaalinen turvallisuudentunne pitäisi saada pysymään.

Eroaminen on aina lapselle hirmuisen suuri ja merkityksellinen asia. Maailman rakkaimmat ihmiset muuttavat erilleen. Lapsen emotionaalinen turvallisuudentunne pitäisi saada pysymään.

– Isovanhempien rooli korostuu tässä tilanteessa. Lapsella pitää olla hyvät, turvalliset suhteet molempiin vanhempiin, sillä vanhemmuudestahan ei erotilanteessa kuitenkaan erota, Kumin muistuttaa.

Sari Kumin toimii konsultoivana kiertävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

– Näen varhaiskasvatusikäisissä lapsissa paljon emotionaalisen turvan puutetta, alakuloisuutta, pahaa mieltä vanhempien erosta. Vanhempien väliset ristiriitatilanteet kuormittavat lasta.

– Tiedämme, että erotilanteet voivat kriisiytyä. Ilman, että syyttävää sormea nostaa kumpaankaan sukupuoleen, ovat vieraannuttaminen ja kiusaaminen aina väärin. Suurin uhri on aina lapsi. Tästä meidän pitää puhua ja muistuttaa vanhempia.

– Haluan uskoa siihen ajatukseen, että jokainen vanhempi haluaa lapselleen parasta.

Kuuntele Sari Kuminin koko KD-Kompassi -haastattelu

Radio Dei lähettää KD-Kompassi -ohjelman lauantaina 5. maaliskuuta klo 12.50. Uusinta maanantaina 7.3. klo 22.35. Puoluesihteeri Elsi Ranta haastattelee KD Naisten puheenjohtajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kuminia. Haastattelu on kuunneltavissa jälkikäteen KD:n Soundcloudissa, soundcloud.com/kristillisdemokraatit tai täällä

Ylös