– Halusin kuunnella ennen kuin puhun, myönteisen kantansa Nato-jäsenyyteen nyt kertova Sari Tanus sanoo

9.5.2022 klo 13:20 Politiikka Samuli Rissanen

 – Eduskunnan puolustus- ja tulevaisuusvaliokunnissa asiantuntijoiden kuulemiset olivat tärkeitä ja vahvistivat kantaani, Tanus kertoo.

– Sota ja sodan kauheudet Euroopassa ovat tosiasioita. Linjauksia ja toimia on tehtävä sen perusteella, myönteisen Nato-kantansa tänään kertonut KD-kansanedustaja Sari Tanus painottaa.

Turvallisuusympäristön muututtua on täytynyt huolella arvioida, mitkä ovat ne keinot, millä tavoitteisiin parhaiten päästään. Kun muutokset ovat olleet valtavan suuria, on keinovalikoimaa Tanuksen mukaan myös laajennettava.

– Omien vahvistettujen puolustusvoimien, reservin, vapaaehtoisen maanpuolustuksen, vahvistetun rajavartiolaitoksen ja läpi yhteiskunnan parannetun varautumisen ja valmiuden sekä kahden- ja kolmin keskisten toimien tiivistämisen lisäksi myös Nato-kumppanuus on syytä pyrkiä muuttamaan vahvemmaksi Nato-jäsenyydeksi, Tanus kertoo.

Pyrkimyksenä tulee olla rauhan säilyttäminen ja sodan aloituksen kynnyksen nostaminen yhteisen voiman ja pelotteen perusteella niin korkeaksi, etteivät sotatoimet Suomea kohtaan koskaan realisoituisi. Ettei turvatakuisiin eikä omien puolustusvoimien liikekannallepanoon koskaan tarvitsisi turvautua.

– Kun naapuri on osoittautunut arvaamattomaksi ja epävakaaksi, kansainvälisisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia räikeästi rikkovaksi ja vihamielistä valheellista propagandaa levittäväksi, niin kaikkeen on kuitenkin varauduttava. Haasteita voi olla vastassa kaikissa ratkaisuissa.

Tanus kertoo olleensa aiemmin Nato-kumppanuuden kannalla, mutta valmis tarvittaessa, turvallisuustilanteen muutoksen niin vaatiessa arvioimaan uudelleen asiaa.

– Oma kantani alkoi muuttua joulukuussa presidentti Putinin julkisesti esitettyä vaatimuksia ja uhkailuja mahdolliseen Nato-jäsenyyteemme liittyen. Etupiiriajattelu tuli selvästi julki. Emme kuulu mihinkään etupiiriin ja Suomea koskevat päätökset, myös Naton jäsenyyshakemukseemme liittyen teemme itsenäisesti itse, Tanus kommentoi.

Aikoinaan Neuvostoliitossa opiskellut Tanus on seurannut Putinin toimia 80-luvulta.

– Asuin seitsemän vuoden ajan Neuvostoliitossa, eikä sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan tullut minulle yllätyksenä, vaikka uskomattomalta se tuntuikin, Tanus toteaa.

Miksi Nato-kannan avaaminen vasta nyt?

– Olisin voinut kertoa julkisuuteen oman myönteisen kantani Naton jäsenyyshakemukseen jo viikkoja aiemmin. Mutta ennen oman Nato-kantani julkistamista halusin julkituloissani kuitenkin nostaa esiin ja painottaa ennakoinnin ja kaikilla tasoilla tapahtuvan varautumisen tärkeyttä ja ensisijaisuutta. Omat valmiudet ja kyvykkyydet ovat kaikissa tilanteissa ensisijaisen tärkeitä, Tanus toteaa.

Tanus halusi myös antaa vapaata tilaa ja kannustaa kansalaisia kertomaan ensin omia, myös erilaisia näkökantojaan, tuomaan esille huoliaan ja pelkojaan ja kuunnella myös KD:n Pirkanmaan piirin, puoluehallituksen ja -valtuuston jäsenten mielipiteet ennen kuin julkaisi oman kantansa.

– Halusin kuunnella ennen kuin puhun.

Myös eduskunnassa puolustus- ja tulevaisuusvaliokunnissa asiantuntijoiden kuuleminen on ollut tärkeää ja ne ovat vahvistaneet kantaani, Tanus painottaa.

– Sodan sytyttyä vetosin, että selvitys turvallisuusympäristön muutoksista tuodaan eduskuntaan mahdollisimman ripeästi ja että valtionjohto käy nopeasti neuvotteluja jokaisen Nato-maan kanssa mahdollisen Nato-jäsenyyshakemuksen hyväksymisestä ja nopeasta ratifioinnista.

Suomen delegaation jäsenenä parlamenttien välisessä konferenssissa, maaliskuussa Balilla osallistuin kahdenvälisiin keskusteluihin Iso-Britannian, Viron ja Pohjoismaiden delegaatioiden kanssa. Konkreettisia kysymyksiä eri artikloihin liittyen muun muassa käytännön turvatakuista, avusta, Suomen velvoitteista Natossa ja ratifioinnista esitin jo tuolloin Ison-Britannian delegaatiolle.

Tanuksen mukaan on hyvä muistaa, että päätösten Natossa pitää olla yksimielisiä ja jos Naton jäseneksi päädytään, on Suomella jo yksin ja vahvasti yhdessä Pohjoismaiden kanssa mahdollisuus olla täysivaltaisesti vaikuttamassa päätöksiin.

Näinä aikoina ihmisten kriisinsietokykyä, kestävyyttä häiriö- ja poikkeustiloissa tulee Tanuksen mukaan vahvistaa.

– On hyvä muistaa, että paljon virheellistä, valheellista tietoa liikkuu. Ei kannata hätkähtää vähästä ja on oltava hyvin kriittinen sen suhteen, mitä jakaa eteenpäin, ettei joutuisi osaksi trollien suunnitelmia. Kaikkinaista vastakkainasettelua tulee välttää. Erilaisista painotuksista ja mielipiteistä huolimatta yhtenäisyyttä hyvien päämäärien saavuttamiseksi tarvitaan.

 

Ylös