Itä-Uudenmaan aluevaltuutettu Tiina Sinkkonen teki valtuustoaloitteen sote-alan työhönpaluun täydennyskoulutuksesta

10.10.2022 klo 18:42 Politiikka Kristiina Kunnas

Tiina Sinkkonen haluaa työhön palaaville hoitajille täydennyskoulutuksen.

Aluevaltuutettu Tiina Sinkkonen teki Itä-Uudenmaan aluevaltuustoon valtuustoaloitteen. Siinä hän ehdottaa täydennyskoulutusta alalle palaaville sote-ammattilaisille.

– Joidenkin arvioiden mukaan jopa 70 000 sote-alalla työskennellyttä suomalaista hoitajaa on vaihtanut alaa ja siirtynyt muihin tehtäviin. Suomessa on siis runsaasti hoitajia, joiden koulutuksen on yhteiskunta maksanut, Sinkkonen toteaa aloitteessaan.

Hän muistuttaa, että syyt alan vaihtoon ovat monet mutta joukossa on varmasti myös sellaisia henkilöitä, jotka voisivat olla kiinnostuneita palaamaan hoitotyöhön.

– Ongelmaksi muodostuvat vanhentuneet tiedot ja taidot. Kun on ollut pitkään pois hoitoalalta, esimerkiksi 10–20 vuotta, on haastavaa tai jopa mahdotonta palata vaativaan ja vastuulliseen hoitotyöhön.

Sinkkonen ehdottaa aloitteessaan palkallisen työhönpaluu-koulutuksen järjestämistä hoitajille, jotka haluavat palata entiseen ammattiinsa.

Sinkkonen ehdottaa aloitteessaan palkallisen työhönpaluu-koulutuksen järjestämistä hoitajille, jotka haluavat palata entiseen ammattiinsa.

– Kerrattaviin asioihin kuuluisi esimerkiksi tautioppia, lääkehoitoa, hoitotyön uusia suuntauksia ja käytänteitä, koulutus sähköiseen potilastietojärjestelmään sekä valittuun erikoisalaan liittyvää perehdytystä.

– Yhteistyökumppaniksi sopisi alan ammattikorkeakoulu. Suunniteltu opintokokonaisuus olisi sellainen, että sitä voidaan räätälöidä kunkin hoitajan tarpeisiin sopivaksi.

Täydennyskoulutuksen jälkeen hoitaja siirtyisi normaaliin perehdytykseen valittuun työpisteeseen.

Sinkkonen huomauttaa, että filippiiniläisiä sairaanhoitajia koulutetaan yhdeksän kuukautta kestävällä koulutuksella lähihoitajiksi Suomeen. Kielitaito- ja erilaiseen kulttuuriin liittyvät kysymykset tuovat koulutukseen oman haasteensa.

– Suomessa asuvan, jo kieltä osaavan ja kulttuurin tuntevan hoitajan paluukoulutus on huomattavasti kustannustehokkaampaa, helpompi toteuttaa ja nopeampaa, Sinkkonen toteaa.

Aluevaltuutettu Tiina Sinkkonen uskoo, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue voisi tällä panostuksella turvata riittävän hoitajaresurssin tulevaisuudessa.

– Voisimme olla edelläkävijä vetovoimaisena työnantajana.

Itä-Uudenmaan aluevaltuutettu Tiina Sinkkonen on sipoolainen laulunopettaja ja laulaja sekä sairaanhoitaja.

 

Ylös