Pienyrittäjät kärsivät suurten yritysten lainvastaisesta viivyttelystä laskujen maksamisessa – Peter Östman vetoaa kirjallisella kysymyksellä hallitukseen

14.10.2022 klo 14:45 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman muistuttaa, että pienyrittäjät kärsivät suurten yritysten lainvastaisesta viivyttelystä laskujen maksamisessa.

Peter Östman on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa hallituksen toimia parantaa pienyrittäjien asemaa tilanteissa, joissa etenkin suuret yritykset viivyttelevät omien laskujensa maksamisessa pienemmille yrityksille jopa kuukausia.

Östmanin mukaan näyttää siltä, että nykyinen hallitus ei edistä asiaa. Mutta aikaa ei ole hukattavaksi, sillä yrittäjien asemaa vaikeuttaa entisestään Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, inflaatio sekä komponenttien ja energiakustannusten nousu. Hätä koskettaa kymmeniä tuhansia yrittäjiä.

Erityisesti suuret yritykset maksavat omat laskunsa pienemmille yrityksille jopa kuukausien viiveellä.

Lain mukaan yritysten välinen maksuaika saa olla enintään 30 päivää, elleivät yritykset ole sopineet pidemmästä maksuajasta. Selvitysten mukaan on kuitenkin niin, että 53 prosentissa tapauksista lakia rikotaan, eikä sopimusta pitkistä maksuajoista ole tehty. Tilanne koskettaa noin 60 000 pientä yritystä.

– Maan tapana näyttää olevan, että erityisesti suuret yritykset maksavat omat laskunsa pienemmille yrityksille jopa kuukausien viiveellä. Tämä on suuri päänvaiva pienyrittäjille. Viime aikoina yritysten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet ja maksuajat pidentyneet entisestään.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu selvittämään maksuaikoja koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on etenkin pienyritysten toimintaedellytysten parantaminen. Hallitusohjelmaa laadittaessa asiaa on pidetty tärkeänä, sillä se mainitaan ohjelmassa kaksi kertaa.

Oikeusministeriössä on jo valmisteltu ratkaisua tilanteeseen. Esitetään palkattavaksi valvova viranomainen, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa kaikki sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

– Tämä ratkaisu vastaisi elintarvikemarkkinalain henkeä, jolla alkutuottajia suojataan pitkiltä maksuehdoilta.

Ylös