”Uskon, että rahaakin löytyisi, jos tekijöitä olisi” – Päivi Räsänen tuntee hallituksen soten kuin omat taskunsa

6.10.2023 klo 17:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, lääkäri Päivi Räsänen avaa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, hoitajapulaa sekä aivan kriittisintä osaa, vanhustenhoitoa. Myös elämän loppuvaiheeseen kuuluvaa saattohoitoa pitää Räsäsen mielestä olla tasalaatuisesti kaikkien tarvitsevien saatavilla.

Kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja Päivi Räsänen tuntee hallituksen soteen liittyvät ratkaisut kuin omat taskunsa. Hän oli Säätytalolla neuvotelemassa juuri soteen liittyvästä kokonaisuudesta.

Hallitusneuvottelujen aikana ja etenkin sen jälkeen on kohistu siitä, säästääkö hallitus todellisuudesta sotesta vai lisääkö se panostuksia.

– Kyllähän rahoitusta lisätään, Räsänen kertoo KD-Kompassi-ohjelmassa Radio Deillä.

Samanaikaisesti kustannusten kasvua pyritään kuitenkin hillitsemään.

– Jos mitään ei tehdä ja jos mennään aivan näillä nykyisillä rakenteilla, niin yksinkertaisesti siihen ei yhteiskunnalla jatkossa ole rahaa. Kustannusten kasvua on pakko hillitä, Räsänen sanoo.

Mutta totuus on silti se, että rahoitusta lisätään miljardeja euroja tälläkin vaalikaudella nykytilanteeseen verrattuna.

Räsäsen mukaan kustannusten kasvun hillitsemisen on silti vaikeaa juuri siitä syystä, että väestö ikääntyy, palvelutarve kasvaa, jolloin resursseja tarvitaan lisää. Ongelmallista on Räsäsen mukaan ollut sekin, että terveyskeskuksien rahoitus on heikentynyt suhteessa erikoissairaanhoidon palveluihin, jotka ovat nielleet yhä enemmän rahaa.

– Mutta juuri sen takia nyt tarvitaan niitä toimia, joihin hallitusohjelmaneuvotteluissa kovasti yritimme panostaa, että painopiste saadaan peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn.

Kristillisdemokraateilla on ollut tavoitteena 500 miljoonan euron lisäys hoitajapulan ratkaisemiseksi.

– Uskon, että ne rahatkin vielä löytyisivät, jos löytyisi riittävästi tekijöitä.

Hoitajien riittävyyden suhteen ollaan Räsäsen mukaan joka tapauksessa vaikeassa tilanteessa ja siinä ei ole niinkään rahasta kysymys vaan ihmisistä. Eli löytyykö tekijöitä.

– Uskon, että ne rahatkin vielä löytyisivät, jos löytyisi riittävästi tekijöitä.

Kristillisdemokraattien resepti hoitajapulaan on sisältänyt palkkauksen ja työolojen kohentamisen ohella verokannusteita jo eläköityneille, mutta työhaluisille hoitajille. Lisäksi hoitoalalle tarvitaan osaajia myös ulkomailta.

– Tarvitaan lisää koulutuspaikkoja, tarvitaan parempaa johtajuutta, tarvitaan kaikkia niitä keinoja, joilla terveydenhoitoalaa ja sosiaalialaa saadaan kiinnostavammaksi ja houkuttelevammaksi, Räsänen lisää.

Hoitajapula näkyy kärjistetysti vanhustenhoidossa. Se on Räsäsen mukaan perua viime vaalikaudella tapahtuneesta dramaattisesta muutoksesta vanhusten kotipalveluissa.

– Yksinkertaisesti kotikäyntien määrä romahti, Räsänen kuvaa.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että monet vanhukset ovat kotona sellaisissa oloissa, joissa he eivät välttämättä kykene itsestään huolehtimaan. Kaikilla ei ole myöskään omaisia tai edes lähellä niitä, jotka olisivat heitä hoitamassa.

– Meillä on kyllä ihan selkeää pulaa ja puutetta kotihoidon työntekijöistä ja tämä tietysti kytkeytyy omalta osaltaan työvoimapulaan.

Myös omaishoitajien tilanne on huomioitava, koska omaishoitajat tekevät Räsäsen mukaan aivan äärettömän tärkeää työtä.

– Tästä on myös hallitusohjelmassa kirjauksia ja näitä yritämme nyt myös eduskuntaryhmänä vauhdittaa.

Myös elämän loppuvaiheen saattohoidosta on kirjauksia: Tasalaatuisia saattohoitopalveluita haluttaisiin ympäri Suomen.

Räsäsen mukaan saattohoidon laadun ja vaihtoehtojen kohentamiseksi on tehty valtavan paljon viime vuosina.

Nykyisin hyviä malleja löytyy myös kotisaattohoidosta.

Räsänen on kuitenkin sitä mieltä, että saattohoidosta tarvitaan lainsäädäntöön kirjaukset, jotta turvataan saattohoitopalvelut kaikille niitä palveluja tarvitseville.

Lain valmistelu on toivon mukaan jo vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Sitä odotamme ja sitä toki vauhditamme. Tietenkään pelkät pykälät eivät hoida ketään, mutta silloin jos siihen tulee lain myötä selkänoja, niin silloin oikeus saada näitä palveluita vahvistuu.

Räsänen alleviivaa, että nykyisin on käytösssä erittäin hyviä keinoja hoitaa kipua ja elämän loppuvaiheen mahdollisesti tuskallisiakin oireita kuten hengenahdistusta, kipua sekä henkistä ahdistuneisuutta.

– Äärimmäisissä tilanteissa voidaan käyttää sedaatiota eli nukuttaa ihminen, jos muut keinot eivät riitä.

Kuuntele Päivi Räsäsen koko haastattelu KD-Kompassi-ohjelmassa Radio Deillä lauantaina 7.10 klo 12.50 alkaen.

Ylös