Kaksinkertaistuuko elintarvikevienti vuoteen 2031 mennessä? – Ministerit, elintarvikealan johtajat ja sidosryhmät koolla

2.11.2023 klo 18:34 Politiikka Kristiina Kunnas

Viennin edistäminen oli esillä valtiosihteeri Päivi Nergin koolle kutsumassa ministereiden ja elintarvikealan yritysten sekä sidosryhmien tapaamisessa. – Meidän on onnistuttava luomaan koko ruoka-alalle kestävä tulevaisuus, sellainen, jossa niin maatalous kuin elintarvikeala tuotekehitys- ja markkinointiulottuvuuksineen ovat nuorille houkutteleva mahdollisuus uravalinnaksi, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah totesi tapaamisessa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio tapasivat elintarvikealan yritysjohtajia ja sidosryhmiä valtiosihteeri Päivi Nergin kokoon kutsumassa ensimmäisessä pyöreän pöydän keskustelussa keskiviikkona 1. marraskuuta.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa nostetaan tavoitteeksi kaksinkertaistaa elintarvikevienti vuoteen 2031 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut hallitusohjelman mukaisen työn ruoka-alan kasvuohjelman parissa. Työn taustaksi valtiosihteeri Päivi Nerg keskustelee loppusyksyn aikana elintarviketoimijoiden, tutkimus- ja osaamiskentän sekä kaupan kanssa pyöreän pöydän äärellä. Ensimmäisessä tapaamisessa kutsuttuina oli ruoka-alan toimijoita alkutuotannosta teollisuuteen.

Pyöreän pöydän keskustelussa kuultiin myös ministereiden terveiset. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio korostivat yhteistyön merkitystä elintarvikeviennin kasvattamiseksi. Yhteistyötä tarvitaan niin hallinnossa kuin yritysten ja sidosryhmien välillä. Essayah nosti esiin yritysten oman aktiivisuuden vientityön eteen.

– Varsinainen työ tehdään kentällä ja avainasemassa ovat yritykset. Ilman vientihaluisia, viennin strategiansa keskiöön nostavia yrityksiä ei työ voi onnistua, sanoo Essayah maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Tavio nosti esiin tarpeen hallinnon välisestä yhteistyöstä viennin edistämiseksi. Tulevat uudistukset tehdään elinkeinoelämän tarpeet huomioiden.

– Olemme aloittaneet työ- ja elinkeinoministeriön kanssa selvityksen Team Finland -toiminnan uudistamisesta. Pyrimme vahvistamaan ulkoministeriön ohjausroolia valtion viennin ja kansainvälistymisen edistämisessä, sanoo Tavio.

Ministerit totesivat tavoitteen viennin kaksinkertaistamisesta olevan kunnianhimoinen, muttei mahdoton, kun työtä tehdään yhdessä.

Ministerit totesivat tavoitteen viennin kaksinkertaistamisesta olevan kunnianhimoinen, muttei mahdoton, kun työtä tehdään yhdessä.

Pyöreän pöydän keskustelussa yritykset toivat esille näkemyksiään ja kokemuksiaan elintarvikeviennistä ja etsivät yhteistä tavoitetta ja visiota. Tulevaisuuden näkymiin yrityksillä liittyy huoli osaajapulasta ja ruoka-alan houkuttelevuudesta nuorille.

– Meidän on onnistuttava luomaan koko ruoka-alalle kestävä tulevaisuus, sellainen, jossa niin maatalous kuin elintarvikeala tuotekehitys- ja markkinointiulottuvuuksineen ovat nuorille houkutteleva mahdollisuus uravalinnaksi, totesi ministeri Essayah.

Maa- ja metsätalousministeriössä aloitetaan pitkän aikavälin ruuantuotannon strategiatyö.

Maa- ja metsätalousministeriössä aloitetaan pitkän aikavälin ruuantuotannon strategiatyö. Ruuantuotannon strategian ohjausryhmä asetettiin aiemmin tällä viikolla, puhetta ryhmässä johtaa Päivi Nerg.

Kasvuohjelmaprosessi jatkuu pyöreän pöydän keskusteluilla. Seuraavat keskustelut järjestetään joulukuun alussa, jolloin vuorossa ovat tutkimus- kehitys- ja innovaatioalan toimijat ja kauppa.

 

Ylös