Kristillisdemokraattien puoluehallitus vastustaa maankäytön muutosmaksua maataloussektorille

3.2.2024 klo 14:01 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puoluehallitus vastustaa maankäytön muutosmaksua maataloussektorille. Hallitusohjelman mukaan maankäytön muutosmaksun käyttöönotto vaikutusarvioidaan.

Alkuvuodesta julkaistun virkatyöryhmän arvion mukaan ohjausvaikutus ja myös kustannukset olisivat suurimpia maatalouden maankäytölle.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus vastustaa maankäytön muutosmaksua.

– Turvallisuuspoliittisesti epävakaina aikoina on erityisen tärkeää varmistaa, ettei ruuantuotannon edellytyksiä heikennetä. Myös hallitusohjelmassa linjataan, ettei kansallisesti tehdä päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia.

– Pellon raivaamisen tarpeeseen voidaan osin vaikuttaa varmistamalla tuotannon parempi kannattavuus ja olemassa olevan peltoalan optimaalinen käyttö ruuantuotantoon. Kannattavuuden parantamisen kautta vahvistetaan myös tilojen mahdollisuuksia investoida lannankäsittelyyn lisäalan raivaamisen sijaan.

Puoluehallitus muistuttaa, että jäsenmaat odottavat edelleen komissiolta metsäkatoasetuksen toimeenpano-ohjeita. Lisäksi Suomen on ryhdyttävä laatimaan kansallista ennallistamissuunnitelmaa, mikäli Euroopan parlamentti hyväksyy ennallistamisasetuksen.

– Molempien asetusten myötä Suomelle koituu velvoitteita, jotka on otettava huomioon ennen kuin säädetään kansallisia lisätoimia, joista aiheutuu toimijoille hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Rakennetun ympäristön osalta Kristillisdemokraatit olisivat valmiita tarkastelemaan maksua maankäytön muutokselle. Esimerkiksi isojen energiahankkeiden mittakaavassa maksu olisi huomattavasti kohtuullisempi kuin maatalouden osalta. Toisaalta viljelykelpoisen alan siirtymistä muuhun käyttöön kuin ruuantuotantoon on hillittävä, jottei raivaustarve maataloudessa kasva entisestään.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus kokoontui lauantaina 3.2. Helsingissä.

 

Ylös