Palestiina ei täytä valtion tunnusmerkkejä

18.12.2014 klo 15:31 Uutiset Samuli Rissanen

KD:n eduskuntaryhmän mielestä Palestiinan valtion tunnustaminen ei edistä rauhaa Lähi-idässä. Aluetta hallitseva Hamas on yhä terroristijärjestö.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on huolissaan EU:n Lähi-idän politiikasta. Euroopan parlamentti äänesti joulukuussa Palestiinan valtion tunnustamista koskevasta päätöslauselmasta, jota on julkisuudessa uutisoitu varsin kapeasti ja yksiselitteisenä tukena Palestiinan valtion tunnustamiselle.

Erilaisten näkemysten pohjalta laaditussa päätöslauselmassa todetaan muun muassa, että Euroopan parlamentti ”tukee periaatteessa Palestiinan valtiollisen aseman tunnustamista ja kahden valtion ratkaisua sekä katsoo, että näiden olisi liityttävä läheisesti rauhanneuvottelujen kehittymiseen ja että rauhanneuvotteluja olisi edistettävä”. EU parlamentti korostaa myös, että ”on vältettävä toimia, jotka saattavat kyseenalaiseksi osapuolten sitoutumisen neuvotteluteitse saavutettavaan ratkaisuun” ja ”että Palestiinan valtion tunnustaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan”. Kristillisdemokraattien mielestä Suomen tulee pidättäytyä Palestiinan valtion tunnustamisesta ennen neuvottelujen kautta saatua sopimusta.

Kristillisdemokraatit korostavat, että kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvan Palestiinan valtion tunnustaminen on näiden kahden osapuolen välisen neuvotteluprosessin lopputulos. Kuitenkaan Palestiinan valtion tunnustaminen ilman neuvotteluratkaisua ei edistä rauhanneuvottelujen etenemistä, vaan voi pahimmassa tapauksessa antaa palestiinalaishallinnolle syyn olla palaamatta neuvottelupöytään. EU:n tulee aktiivisesti etsiä rauhaa rakentavia puolueettomia tapoja rauhanneuvottelujen edistämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi alueella.

KD eduskuntaryhmä muistuttaa, ettei Palestiina nykyisellään täytä valtion tunnusmerkkejä. Sillä ei ole määriteltyjä rajoja eikä sen hallinto ole yhtenäinen. Aluetta tulee kyetä hallinnoimaan luotettavasti ja turvallisuudesta huolehtien sekä turvaten kansalaisten ihmisoikeudet ja keskeisten peruspalvelujen toimivuus.Hallitusvastuussa oleva Hamas ei ole missään vaiheessa sitoutunut Israelin valtion tunnustamiseen. Se vastustaa rauhanomaista ratkaisua palestiinalaiskysymykseen ja järjestön yhä voimassa oleva perussääntö viittaa yksiselitteisesti Israelin valtion tuhoamiseen ja islamilaisen valtion perustamisen.

EU-tuomioistuin on linjannut, että Hamas tulisi poistaa EU:n terroristijärjestöjen listalta menettelytapasyiden vuoksi. EU-tuomioistuin ei suoraan ota kantaa siihen, onko Hamas terroristijärjestö, mutta toteaa, että se on päätynyt listalle puutteellisten tietojen perusteella. KD eduskuntaryhmä pitää perusteltuna komission harkintaa valittaa päätöksestä. On oikein, että järjestön varojen jäädytys pysyy voimassa toistaiseksi. Mitkään merkit eivät tue sitä näkemystä, että Hamas olisi muuttanut väkivaltaan perustuvia toimintatapojaan ja periaatteitaan.

KD eduskuntaryhmä pitää rauhan ja demokratian edistämistä ensiarvoisen tärkeänä Lähi-idän alueella. Euroopan unionin ei tule tavoitella sellaisen uuden valtion syntymistä Lähi-itään, jonka hallinnossa on terrorismin aatteen pohjalta nousevia toimijoita.

Ylös