Kansanedustajien omistukset ja työn ulkopuoliset sidokset julkisemmiksi

16.1.2015 klo 07:20 Politiikka

Kansanedustajat joutuvat jatkossa antamaan eduskunnalle selvityksen tietyistä työhönsä liittymättömistä sidonnaisuuksista.

Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan eduskunnan työjärjestyksen muutoksen. Tällä halutaan lisätä kansanedustajan toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kyseiset tiedot tulevat nettiin.

Kyseiset tiedot tulevat nettiin, joten kansalaisilla on mahdollisuus tarkastella niitä.

Selvitysvelvollisuus koskee jatkossa sellaisia edustajantoimeen kuulumattomia tehtäviä, elinkeinotoimintaa, omistuksia yrityksissä sekä muuta huomattavaa varallisuutta, joilla voi olla merkitystä kyseisen henkilön kansanedustajan toiminnalle.

Ylös