Räsänen painotti rajavalvontaa terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjunnassa

28.1.2015 klo 15:42 Kotimaa

Päivi Räsäsen mukaan maaulkorajavalvonnan tehokkuus on ensiarvoisen tärkeää terrorismin ja laittoman maahanmuuton ehkäisyssä.

Schengen-alueen maaulkorajajäsenvaltioiden sisäministerikokoukseen Virossa osallistunut Räsänen korosti puheenvuorossaan kehittyvän teknologian mahdollistavaa, yhä tehokkaampaa rajavalvontaa.

Hän piti tärkeänä tämän teknologian hyödyntämistä täysimääräisesti:

– Biometriikkaan eli sormenjälkiin perustuvaa rajanylitysjärjestelmää ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa tarvitaan, jotta rajatarkastukset sujuisivat tehokkaasti jatkossakin. Näiden järjestelmien avulla parannetaan myös sisäistä turvallisuutta, sisäministeri Räsänen sanoi.

 

Maahanmuuton reitit voivat kehittyä ja muuttua nopeasti, siksi maaulkorajavalvonnan on oltava hyvässä kunnossa.

Keskustelussa esiin nousseita kysymyksiä olivat laiton maahanmuutto ja sen torjunta, rajavalvonnan nykytilanne sekä terrorismi.

– Vaikka EU:n itäisellä maaulkorajalla tilanne onkin pysynyt rauhallisena Ukrainan kriisistä huolimatta,  maahanmuuton reitit voivat silti kehittyä nopeasti, Räsänen totesi. Hän painotti tarvetta ylläpitää maaulkorajavalvonnan järjestelmät ja prosessit hyvässä kunnossa.

– Meillä on jatkuvasti oltava oikea tilannekuva,  jotta pystymme reagoimaan mahdollisiin muutoksiin.

EU:ssa on valmisteilla ns. älykkäät rajat -kokonaisuus, jonka tavoitteena on sujuvoittaa kolmansien maiden kansalaisten rajanylityksiä Euroopan unionin ulkorajoilla ja samalla parantaa EU:n rajaturvallisuutta.

Älykkäät rajat -paketista käynnistyy maaliskuussa EU:n tietotekniikkaviraston johtama pilottiprojekti, jossa Suomi on aktiivisesti mukana. Pilottiprojektissa tullaan testaamaan paketin osakomponentteja todellisissa olosuhteissa eli ulkorajan rajanylityspaikalla.

Ylös