KD ei missään vaiheessa sulattanut kotihoidontuen jakamista

3.2.2015 klo 13:25 Pääkirjoitukset Samuli Rissanen

Perhe on ollut ideologisesti Kristillisdemokraattien politiikan keskiössä aina, mutta varsinaista perhepuoluetta Kristillisdemokraateista on tietoisesti pyritty rakentamaan koko 2000-luku. Erityiseen merkitykseen perhe on noussut puheenjohtaja Päivi Räsäsen kaudella. Räsänen on pitänyt perhettä yhteiskunnan tärkeimpänä soluna ja muistuttanut, kuinka paljon helpompaa on rakentaa lapsi kuin korjata aikuinen.

Räsänen on pitänyt perhettä yhteiskunnan tärkeimpänä soluna ja muistuttanut, kuinka paljon helpompaa on rakentaa lapsi kuin korjata aikuinen.

Kysymys kotihoidontuestakin on ollut puolueelle ideologisesti tärkeä. Siksi KD:n hallitustaival oli pahimmin katkolla kotihoidontuki-päätöksen jälkeen elokuussa 2013. Sama skenaario toistui viime viikon neuvotteluissa hallituksen perhepaketista. Siinä esitettyä mallia kotihoidontuen kiintiöittämisestä kristillisdemokraatit eivät olisi ikipäivänä hyväksyneet.

Puolitoista vuotta sitten puheenjohtaja Päivi Räsänen asetettiin kuitenkin selkä seinää vasten. Hän oli jäänyt hallituspuolueiden puheenjohtajien joukossa kerta toisensa jälkeen yksin puolustamaan kotihoidontuen tasoa. Nyt kotihoidontuen tasoa ei heilutettu, mutta äidit haluttiin  nopeammin työmarkkinoille käytännössä puolittamalla heidän osuutensa kotihoidontuesta.

Päätöksestä tyrmistynyt Räsänen kertoi viikkoa myöhemmin puoluekokouksessa Hämeenlinnassa, että kotihoidontuen jakaminen isän ja äidin kesken olisi ajettu läpi ilman Kristillisdemokraattejakin. Puoluekokouksessa aktiivit totesivatkin viisaasti, että hallituspako ei hyödyttäisi asiaa enää millään tavalla. Kristillisdemokraatit otti tavoitteekseen vaikuttaa  epäonnistuneeseen päätökseen, sillä Räsänen oli luvattu ottaa mukaan lakia valmistelevaan työryhmään. Toisin kävi: Kristillisdemokraatit sivuutettiin lain valmistelusta kokonaan.

Kristillisdemokraattien puolelle tulivat kuitenkin tammikuussa julkaistut viralliset ja varovaiset arviot hallituksen perhepaketin kustannuksista ja vaikutuksista kestävyysvajeeseen. Pikkulasten äitien savustaminen kotoa työmarkkinoille ei olisi kaventanut kestävyysvajetta piiruakaan. Sen sijaan 116 000 perhettä, joissa lapsia tälläkin hetkellä hoidetaan kotihoidontuella, olisi joutunut pohtimaan, miten lastenhoito järjestetään uudelleen. Operaation kokonaiskustannusten arvioitiin kohoavan ainakin 80 miljoonaan vuodessa.

Kotihoidontuki ei ole Kristillisdemokraattien mielestä tasa-arvokysymys. Vapaus päättää lasten hoidosta perheen kesken on tärkeämpää kuin yhteiskunnan ohjaus. Puolueessa hyväksytään myös, että miehellä ja naisella voi ja saa olla perheessä omat roolinsa.

Perheiden asiat ovat yhteiskunnan kannalta niin keskeisiä, että Räsänen on useampaan otteeseen ehdottanut joko perheministerin salkun tai perheasioista vastaavan ministerityöryhmän perustamista.

Ehdotus perheministeristä on erittäin ajankohtainen nyt, kun tuleva hallituskausi siintää jo horisontissa.

Ylös