KD:n verkkosivut arvioitiin hyviksi myös näkövammaisille

25.2.2015 klo 14:38 Kotimaa

KD pääsi kärkisijoille Näkövammaisten Keskusliiton testattua puolueiden verkkosivujen toimivuutta.

Verkkopalvelujen testaukseen erikoistunut Annanpura Oy arvioi kahdeksan eduskuntapuolueen verkkosivujen teknistä toimivuutta ja saavutettavuutta näkövammaisen käyttäjän kriteerein.

Vaikka yhdenkään puolueen sivustot eivät yltäneet kansainvälisiin verkkosisältöjen esteettömyysstandardeihin, pärjäsi KD silti testissä huomattavan hyvin. Peränpitäjiin eli huonoiksi arvioituihin perussuomalaisiin ja SDP:hen verrattuna Kristillisdemokraatit pääsi ”hyvä”-arvosanalla kärkinelikkoon Vasemmistoliiton, Kokoomuksen, RKP:n ja Vihreiden kanssa. Keskustan verkkosivut saivat testaajilta maininnan ”keskinkertainen”.

Kun esteettömyysnäkökulma otetaan huomioon jo sivujen suunnitteluvaiheessa, ongelmat on helppo välttää.

Loppuarviossa KD:n sivustoja pidettiin esteettömyydeltään yleisesti ottaen hyvinä. Kiitosta sai paitsi mahdollisuus käyttää näppäimistöä, myös sivujen ”erinomaisen selkeä visuaalisuus”. Otsikkojen käyttö todettiin niin ikään loogiseksi ja johdonmukaiseksi. Erityisen positiivisina seikkoina arvioijat mainitsivat erikseen verkkosivujen materiaalin tarjoamisen selkokielisenä, samoin kuin selkeän ja helppokäyttöisen palaute- ja yhteydenottolomakkeen.

Puolueiden sivujen yleisarviona testaajat esittivät korjausehdotuksia, kuten mahdollisuutta suurentaa liian pientä tekstiä selaimen asetuksista. Parannettavaa oli myös otsikoinneissa, joita nyt pidettiin osin epäjohdonmukaisina ja epäselvinä. Kritiikkiä tuli sivujen ahtamisesta liiallisella informaatiolla, mikä vaikeuttaa niiden hahmottamista. Myös riittävä kontrasti koettiin puutteena, joka teki sivuista hankalasti luettavia.

– Puolueiden sivuilla on tarjolla useita eri kieliversioita, mutta erityisryhmiä ei yleisesti huomioida riittävästi. Esimerkiksi viittomakielistä materiaalia ei ole lainkaan tarjolla.

– Ainoa poikkeus on Kristillisdemokraattien sivusto, jolla on tekstiä myös selkokielellä, arviossa todetaan.

 

 

 

 

 

 

Ylös