Hallituksen iltakoulu haluttaisiin käytäntönä takaisin

6.3.2015 klo 14:28 Politiikka Samuli Rissanen

Hallituksesta halutaan yhtenäisempi, ministereille eheämmät salkut ja pääministeri Lipposen aikainen iltakoulu käytäntönä takaisin.

Parlamentaarinen komitea luovutti pääministeri Alexander Stubbille mietinnön siitä, kuinka hallituksen rakennetta ja toimintaa voitaisiin kehittää yhtenäisemmäksi.

Vuoden päivät työskennelleessä komiteassa oli mukana useampi ministerikokemusta omaava kansanedustaja. Kristillisdemokraatteja edustaneen kansanedustaja Sari Palmin mukaan hyvällä porukalla saatiin aikaan konkreettisia muutosehdotuksia vallitsevien käytäntöjen parantamiseksi.
Komitean tärkeimpänä tavoitteena oli Suomen päätöksentekokykyä ja kilpailukykyä vahvistava hallitustyöskentely.

Joidenkin aiempien pääministerien kausilla iltakoulukäytäntö oli vahva keskustelufoorumi ja työväline. Ministerit esittelivät päätöshankkeitaan iltakoulussa ja niihin sitoutettiin muutkin.

Komitea ehdottaa muun muassa, että kussakin ministeriössä olisi vain yksi ministeri ja että ministerin hoitamat tehtävät muodostavat eheän kokonaisuuden. Palmin mukaan suurissa ministeriöissä voi olla paikallaan pitää kahta ministerisalkkua, kuten nyt on esimerkiksi työ-ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön osalta. Silti niin sanotuista sirpaleministereistä pitäisi luopua.

– Se tarkoittaa, ettei ministereillä olisi enää lisätehtäviä muiden ministeriöiden aloilta.

Komitean työ ei sinänsä pureutunut tälla hallituskaudella vallinneeseen tilanteeseen, mutta Palmin mielestä ministerisalkkujen sirpaleisuus tuli hyvin esille juuri kuluneella kaudella. Ministerien vaihtuvuus oli suurta ja tehtäviä jaettiin ja yhdisteltiin uudelleen kesken kauden.

Palmin mukaan pyrkimys eheisiin salkkuihin merkitsee sitäkin, että hallitustyöskentelystä tulee kollektiivisempaa. Koko hallitus pitäisi saada sitoutettua yksittäisten ministerien esittämiin hankkeisiin. Joidenkin aiempien pääministerien kausilla iltakoulukäytäntö on ollut vahva keskustelufoorumi ja työväline. Ministerit esittelivät päätöshankkeitaan iltakoulussa ja niihin sitoutettiin muutkin.

– Tällainen käytäntö voisi toimia nytkin, kun se järjestetään järjelliseen aikaan, Palm arvioi.

Hänen mukaansa hallituksen yhtenäisyyttä on sotkenut sekin, että Eurooppa-kokoukset ja erilaiset ministerivierailut rikkovat viikkoaikataulua.

– Ministerit juoksevat maakunnissa. Monesti avustajajoukko keskustelee keskenään, kun ministerien keskenkin asioita pitäisi jakaa.

– Ministerit pitää saada sitoutettua siihen työhön, joka heidän odotetaan hoitavan. Ainakin meillä kansanedustajilla on sellainen odotusarvo, Palm napauttaa.

Erityisesti komitea korosti hyvälle johtamisen merkitystä. Se korostuu paitsi pääministeri-ministeri-suhteissa, myös ministerin ja virkamiesjohdon välisissä suhteissa.

– Johtamisvastuiden pitää olla selkeitä. Poliittisten avustajien tehtäviä ja toimivaltaa on kirkastettava, Palm sanoo.

 

Ylös