Reserviläisliitto vaatii vahvaa puolustusta ja lisää kertausharjoituksia

7.3.2015 klo 07:15 Politiikka Kristiina Kunnas

Reserviläisliitto vaatii kansanedustajaehdokkailta sitoutumista koko Suomen puolustamiseen, yleisen asevelvollisuuden ylläpitämiseen ja puolustusmäärärahojen lievään korottamiseen. Liitto tukee ohjelmansa hyväksyviä ehdokkaita julkaisemalla heidän nimensä liiton vaalisivuilla.

Kymmenen kohdan Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelmalla Reserviläisliitto haluaa nostaa puolustuksemme tulevaisuuden keskiöön tulevien viikkojen vaalikampanjoinnissa ja -keskusteluissa. Reserviläisliitto vaatii riittävää kertausharjoituskoulutusta. Jokaisen reserviläisen pitäisi päästä kertaamaan vähintään kerran sijoitusaikana.

Jokaisen reserviläisen pitäisi päästä kertaamaan vähintään kerran sijoitusaikana.

– Kertausharjoitusten merkitys on erittäin suuri, koska Puolustusvoimien sodan ajan vahvuudesta yli 95 prosenttia muodostuu reserviläisistä. Myös Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan tulisi aina tuottaa lisäarvoa reserviläisten osaamiselle.

Reserviläisliitto vaatii myös reserviläisten omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen tukemista.

Suomessa on satoja tuhansia reserviläisiä, joita edustavista järjestöistä Reserviläisliitto on suurin. Liitto tukee jokaista vaaliohjelmansa tavoitteet hyväksyvää ja niitä tukevaa kansanedustajaehdokasta julkaisemalla ehdokkaiden nimet liiton vaalisivuilla.
( http://www.reservilaisliitto.fi/vaalit_2015 )

Ehdokkaat voivat halutessaan käyttää internetissä, somessa, painotuotteissa ja muissa yhteyksissä Reserviläisliiton sertifioima ehdokas – Eduskuntavaalit 2015 -tunnusta.

 

Mikä liitto?

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu 345 paikallista yhdistystä ja noin 36.000 henkilöjäsentä. Aliupseereita jäsenistä on 60 prosenttia, miehistöä 27 ja upseereita neljä prosenttia. Armeijaa käymättömien osuus on vajaat 10 prosenttia. Reserviläisliiton puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mikko Savola (kesk) Ähtäristä.

Ylös