Heikentynyt euro ja EU-alueen elpyminen vauhdittaa vientiämme

10.3.2015 klo 19:30 Uutiset

Euroalueen talouden elpymisen, heikentyneen euron ja halvemman öljyn ansiosta Suomi ponnistaa kuluvana vuonna hienoiseen kasvuun, arvioi S-pankin asiantuntija Vesa Engdahl.

– Ennustamme Suomen talouden kasvavan vaatimattomat 0,3 prosenttia kuluvana vuonna, kertoo S-pankin päästrategi Engdahl.

Engdahlin mukaan USA:n kasvu-uralla oleva talous imee muuta maailmaa mukaansa samalla kun halventunut öljy tukee globaalin talouden kasvua.

– Euroalueella kasvumomentum on yhä jokseenkin hukassa, mutta talouden perusvire silti myönteisempi kuin vielä puoli vuotta sitten. Euroalueen vahvistuminen tukee myös omaa vientiämme, talouskehityksen kohentumisen nojatessa korostuneesti vientikehityksen varaan.

Heikosta talouskehityksestä ja työllisyydestä johtuen kustannuspaineet pysyvät alhaisina ja inflaatio hitaana tänä vuonna.

Kansainvälisen kaupan piristymisestä huolimatta kansainvälisen kaupan piristyminen ei tuo meille enää samanlaista taloudellista nostetta kuin aiemmin, Engdahl arvioi.

– Kilpailukykymme on merkittävästi heikentynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2000 lähtien. Sen vuoksi häviämme mitä todennäköisimmin markkinaosuuksia maailmanmarkkinoilla. Näin vientimme kasvaa kansainvälisen kaupan kasvua hitaammin.

S-pankin ennusteen mukaan talouden pitkän supistumisen vuoksi niin työllisyyden, kulutuskysynnän sekä investoinnin näkymät säilyvät 2015 vaatimattomina.

– Palveluihin syntyy vain vähän työpaikkoja, kun yksityinen kulutus kasvaa hitaasti ja kunnissa on paineita vähentää työvoiman määrää. Työttömyys tuleekin todennäköisesti lisääntymään myös tänä vuonna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylös