Peter Östman ex-ministeri Borgin ja Juhana Vartiaisen raportista: Missä pihvi?

11.3.2015 klo 15:40 Kotimaa

–Diagnoosi on oikea, mutta konkreettiset lääkkeet vähäiset, toteaa KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja tuoreesta, Suomen talouden tilaa käsittelevästä raportista.

Ruotsin entisen valtiovarainministerin, Anders Borgin, ja ylijohtaja Juhana Vartiaisen yhteistyönä syntyneeltä raportilta odotettiin ennakkoon paljon.

– Ensivaikutelman perusteella jäin ainakin itse kaipaamaan enemmän konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten Suomen talous saadaan palautettua takaisin raiteilleen, Östman sanoo.

Borg ja Vartiainen hahmottelevat kolmen keskeisen tekijän mallin maamme nostamiseksi ylös suosta.

Niistä ensimmäinen on kilpailukykymme parantaminen asteittain siten, että työvoimakustannukset suhteessa tuottavuuteen säilyisivät usean vuoden ajan muuta euroaluetta matalampina. Tämä tavoite edellyttää Borgin ja Vartiaisen mukaan pitkään jatkuvaa, maltillista palkkakehitystä.

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys kipeästi kaivattujen uusien työpaikkojen tarjoajina jää raportissa vähälle huomiolle.

Östmanin mielestä raportissa esitetty näkemys ei sinänsä tuo keskusteluun mitään uutta.

– Heikentynyt kilpailukykymme on ollut tiedossa jo vuodesta 2007 lähtien. Kuten sekin, että yksi keskeinen syy tähän ovat olleet liian isot palkankorotukset.

Östman muistuttaa myös ostovoiman merkityksestä talouden elvyttäjänä:

– Maltilliset palkkaratkaisut tulevina vuosina ovat välttämättömyys, palkanalennukset sen sijaan olisivat myrkkyä kotimaiselle kysynnälle nyt, kun vienti ei vedä. Tämän olemme todenneet myös omassa vaaliohjelmassamme.

Kolmanteen muutostekijään, Borgin ja Vartiaisen raportissaan esittämään yrittäjyysilmapiirin parantamiseen ja talouden muuntautumiskyvyn vahvistamiseen Östman olisi toivonut pelkän ongelman toteamisen lisäksi enemmän konkretiaa.

– Jos talouttamme todella aiotaan saada nostettua, korjaavat toimenpiteet on jatkossa kohdistettava pk-yrityksiin, erityisesti vientivetoisiin. Tähänastinen, suuryrityksiin keskittynyt politiikka ei enää toimi, Östman sanoo.

– Olemme osa globaaleja markkinoita, siksi tarve aiempaa joustavampiin ja maailmantalouden tilanteisiin helpommin sopeutuviin muutoksiin on välttämätön.

 

 

 

 

 

 

Ylös