Päivi Räsänen haluaa nopeuttaa karkotusten käsittelyä

13.3.2015 klo 08:00 Kotimaa

Sisäministeri Päivi Räsänen on vedonnut oikeusministeri Anna-Maja Henrikssoniin hallinto-oikeuksien käsittelemien karkotusten nopeuttamiseksi.

 – Noin kolmasosa kaikista karkotuspäätöksistä tehdään Suomessa rikosperusteisesti, Räsänen toteaa.

Tällä hetkellä karkotusasian käsittely hallinto-oikeudessa kestää keskimäärin 517 päivää. Räsäsen mukaan karkotuspäätösten täytäntöönpano nopeutuisi tehokkaimmin ja ilman oikeusturvaongelmia, jos valitusten käsittely hallinto-oikeuksissa nopeutuisi nykyisestä. Eritoten sisäistä turvallisuutta uhkaavat tapaukset tulisi priorisoida. Tällä hetkellä Suojelupoliisin arvio henkilön vaarallisuudesta ei nopeuta karkotusprosessia.

Nykyinen karkotuslainsäädäntö on vanhentunut, se ei huomioi riittävästi kasvaneen liikkuvuuden ongelmia, kuten rikollisuutta.

Vallitsevan lain mukaan karkotus pannaan täytäntöön vasta kun se saa lainvoimaisuuden. Käännytys sen sijaan voidaan tehdä heti.

– Yksi tapa korjata tilanne olisi panna karkotus käytäntöön heti tai nopeutetusti, ainakin rikosperusteisissa tapauksissa. Henkilöillä säilyisi silti yhä valitusoikeus, Räsänen toteaa.

– Maasta poistamista on edelleen nopeutettava ja tehostettava. Eduskunnan hiljattain hyväksymä laki ulkomaalaisen vapaehtoisesta palauttamisesta on askel oikeaan suuntaan. Tällä hallituskaudella oleskelulupaprosessia on lisäksi merkittävästi nopeutettu ja näin voitu vähentää vastaanottokeskusten paikkamäärää.

– Kun oleskelu pitkittyy, voi syntyä uusia sidoksia ja sen myötä myös uusia perusteita jäädä maahan, Räsänen toteaa.

Ylös