Päivi Räsänen: Rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä monia eri hyötyjä

15.3.2015 klo 14:00 Kotimaa

Rahapelien kansallisen yksinoikeusjärjestelmän ylläpito ja vahvistaminen edellyttää sisäministeri Räsäsen mukaan rahapeliyhteisöjen yhdistämistä.

 Ministeri vastaanotti perjantaina työryhmäselvityksen, jossa kartoitetaan eri peliyhteisöjen yhdistämistä ja sen seurauksia.

Räsäsen mukaan yhdistäminen on vastaus niihin haasteisiin, joita muuttuva toimintaympäristö maallemme asettaa.

– Meidän on huolehdittava siitä, että Suomen rahapelijärjestelmällä säilyy mahdollisuus kehittää toimintaansa. Pelitarjonnan tulee pysyä mukana kansainvälisessä kehityksessä, sekä uudistua että säilyttää kiinnostavuutensa voimakkaasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä, Räsänen totesi.

Räsänen kiinnitti myös huomiota rahapelien aiheuttamiin kielteisiin seurauksiin.

– Peliriippuvuus on vakava ongelma, ja johdonmukainen haittojen ehkäisy sekä rahapelitarjonnan kokonaisarviointi on helpompaa peliyhteisöjä yhdistettäessä. Tulevaisuudessa rahapelihaittoja on kyettävä entisestään vähentämään.

Hankkeen tavoitteena ei ole ollut tehdä seuraavaa hallitusta sitovia ratkaisuja, vaan valmistella mahdollisille ja toivottaville tuleville päätöksille riittävää tietopohjaa.

– Henkilökohtaisesti pidän tärkeänä, että tulevalla hallituskaudella aloitetaan kiireellisesti laaja-alainen asiantuntijoita hyödyntävä jatkovalmistelu ehdotusten toteuttamiseksi.

Ylös