Peter Östman: Työssäkäyvien osuutta kaikista työikäisistä lisättävä

17.3.2015 klo 14:00 Kotimaa

–Tulevina vuosikymmeninä työvoiman määrää on kasvatettava, jos haluamme hyvinvointivaltion säilyvän, toteaa Peter Östman.

Östman on samoilla linjoilla Ilmarisen johtaja Jaakko Kianderin kanssa. Tämä peräänkuulutti eilen nykyisen työvoimareservimme suurempaa hyödyntämistä, muunmuassa tehokkaammalla työeläkekuntoutuksella ja jo yli 55-vuotiaiden aktivoinnilla takaisin työelämään.

Östmanin keinovalikoima työssäkäyvien osuuden nostamiseksi perustuu nykyistä paremmalle työhyvinvoinnille, työelämän kehittämiselle ja työtapojen uudistamiselle:

Kolmannelle sektorille on ohjattava tukea: työllistämään nuoria, vaikeasti työllistyviä ja pitkäaikaistyöttömiä, sekä ehkäisemään heidän syrjäytymistään.

– Esimerkiksi työelämän viime vuosiin on mahdollista saada nykyistä enemmän joustavuutta. Niin työn sisällön, kuin työntekijälle itselleen parhaiten sopivien työaikojenkin osalta.

Jo eläköitymässä olevien työntekijöiden lisäksi Östman pitää nuorten saamista mukaan työelämään ensiarvoisen tärkeänä.

– Meidän täytyy parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Työharjoittelutilaisuuksia on tarjottava ensimmäisiä työpaikkojaan hakeville. Myös työpaikoilla nuoriin on panostettava enemmän, perehdytettävä ja ohjattava heitä niin, että kiinnostus ja motivaatio työntekoon ja työtehtäviin herää ja säilyy myös jatkossa.

Oman työvoimareservimme käyttöönoton lisäksi Östman katsoo silti myös työperäisen maahanmuuton olevan meille välttämättömyys lähitulevaisuudessa.

–Pohjanmaan kasvattina tiedän, että täkäläisillä yrittäjillä on muuta maata suurempi tarve ja halukkuus maahanmuuttajien työllistämiseen.

–Jos haluttomuus muuttaa työn perässä pois omalta koti- ja asuinpaikkakunnalta säilyy nykyisellään, ei työperäiselle maahanmuutolle yksinkertaisesti ole vaihtoehtoa, Östman sanoo.

 

 

 

 

Ylös