Sisäilmaongelmien torjunnassa tärkeintä on ennaltaehkäisy tai nopea korjaaminen

18.3.2015 klo 06:00 Kotimaa

Kosteus- ja homevaurioituneissa kodeissa asuvilla on keskimäärin puolitoistakertainen riski sairastua astmaan. Viime vuosina uusia sisäilmaongelmia on ilmennyt enemmän kuin vanhoja on ehditty korjata.

 Sisäilmastoseminaarissa Helsingissä puhuneen professori Juha Pekkasen mukaan selkeästi yleisimmät sisäilmasta aiheutuvat haitat ovat ohimeneviä oireita ja asumisviihtyvyyden haittoja.

Yksittäisillä henkilöillä oireilu saattaa silti kroonistua ja alkaa muistuttaa ympäristöherkkyydeksi nimettyä oireyhtymää.

Kuntaliiton selvityksessä vastanneista kunnista 86 prosentilla oli vähäistä merkittävämpi sisäilmaongelma alle 25 prosentissa rakennuskantaansa.

Kosteus- ja homevaurioiden hallinnassa tärkeintä on tehokas ennaltaehkäisy ja välitön korjaaminen.

Yli puolet vastaajista arvioi sisäilmaongelmien lisääntyneen viimeisten viiden vuoden aikana jonkin verran tai selvästi. Toisaalta runsas kolmannes kunnista arvioi ongelmien vähentyneen jonkin verran tai selkeästi. Näille vastaajille oli yhteistä muun muassa korjausten suorittaminen ajallaan, ennakoiva toiminta ja nopea reagointi ongelmailmoituksiin.

Erityishuomiota tulisi kiinnittää kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjauksiin. Niihin satsatut rahat tulevat todennäköisesti takaisin pienempinä poissaolo- ja terveydenhoitokustannuksina. Esimerkiksi päiväkotien henkilökunnan ja lasten sairauspoissaolojen kustannukset ovat yli puolet päiväkotirakennusten ylläpito- ja käyttökustannuksista.

Ylös