KD:n ehdokkaat uskovat normitalkoisiin ja keventäisivät verotusta maltillisesti

19.3.2015 klo 10:33 Politiikka Samuli Rissanen

KD:n ehdokkaat keventäisivät tuloverotusta sekä perintö- ja kiinteistöveroja. Sen sijaan pääomaverotusta oltaisiin valmiita kiristämään. Kuntien taloutta helpotettaisiin normien purkamisella.

Vaalien alla puolueilta on vaadittu leikkauslistoja ja näkemyksiä verotuksen kehittämisestä. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliito Jyty kysyi eduskuntavaaliehdokkailta heidän näkemyksiään sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, julkisista palveluista ja verotuksesta.

Aula Research Oy:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 466 ehdokasta, joista 67 oli Kristillisdemokraatteja. KD:n ehdokkaiden vastausprosentti oli kyselyn korkein eli 39 prosenttia. Kysely toteutettiin 12.2.-5.3. Tulokset julkistettiin tänään.

Lähimpinä Kristillisdemokraattien verolinjauksia ovat kaikkien veroluokkien kohdalla Keskustan ehdokkaat

Pääosa ehdokkaista ulottaisi palvelusuhdeturvan koskemaan sote-sektorilla työskentelevää henkilöstöä. 27 prosenttia olisi valmis asettamaan vuoden, 18 prosenttia kolmen vuoden ja 10 prosenttia viiden vuoden turvan. Reilu kolmannes ei haluaisi asettaa työntekijöille minkäänlaista palvelusuhdeturvaa. Kristillisdemokraatit olivat lähellä ehdokkaiden yleistä linjaa. Kokoomus ja RKP ovat ainoita, joissa suurin osa ehdokkaista ei asettaisi sote-uudistuksen piirissä työskenteleville henkilöille palvelusuhdeturvaa. Perussuomalaisten ehdokkaiden parissa näkemykset jakautuvat melko tasan sekä puolesta että vastaan.

Sen sijaan KD:n ehdokkaat uskoivat keskimääräistä enemmän kuntien palveluja koskevan sääntelyn vähentämiseen normeja ja lainsäädäntöä purkamalla. Peräti 63 prosenttia KD:n ehdokkaista uskoi normitalkoisiin. Lisäksi 42 prosenttia oli valmis karsimaan ja priorisoimaan kuntien tehtäviä. Esimerkiksi Vasemmiston ehdokkaiden vastaavat tulokset olivat 10 ja 4 prosenttia. Reilu kolmannes (36 prosenttia) Kristillisdemokraattien ehdokkaista uskoi kuntarakenteen muuttamisen ja tuloksellisuuden parantamisen (46%) olevan parhaita keinoja julkisten palveluiden turvaamiseksi.

Verotuksen puolella Kristillisdemokraatit ovat hieman maltillisempia kuin puolueet keskimäärin. Lähimpinä Kristillisdemokraattien verolinjauksia ovat kaikkien veroluokkien kohdalla Keskustan ehdokkaat. Kristillisdemokraateista 29 prosenttia olisi valmis keventämään ansiotuloverotusta (kaikki puolueet 42%), mutta vain kahdeksan prosenttia (kaikki puolueet 6 prosenttia) olisi valmis yhä kiristämään tuloverotusta.

Lähes puolet Kristillisdemokraateista kiristäisi pääomatuloveroja nykyisestä, kun niitä keventäisi vain neljä prosenttia puolueen ehdokkaista. Kulutus- ja kiinteistöveroja Kristillisdemokraatit olisivat pikemminkin keventämässä kuin kiristämässä. Puolet KD:n ehdokkaista keventäisi perintöverotusta, mutta enää kolmannes suostuisi alentamaan yritys- ja yhteisöveroja, joita on jo osittain laskettu tällä vaalikaudella.

Kaikkien puolueiden vastaajien joukossa perintöveroja (45 %) ja ansiotuloveroja (42 %) ehdokkaat olisivat valmiit keventämään, mutta pääomatuloja haluttaisiin verottaa (47 %) nykyistä tiukemmin. Yritys- ja yhteisöveroja haluaisi keventää 32 %. Kulutusverojen, kuten arvonlisäverotuksen osalta vastaukset jakaantuvat tasaisemmin, mutta suurempi osa (34 %) näkee niissä keventämisen tarvetta, pienempi osa (16 %) kiristäisi niitä.

Puolueittain tarkastellen vaihtelut ovat suuria. Kokoomuksen ehdokkaat ovat ainoita, joiden enemmistö näkee pääomaverotuksessa keventämisen varaa. Yllätys ei ole sekään, että hanakimmin perintö- ja yritysverotusta kevennettäisiin Kokoomuksen ehdokkaiden keskuudessa. Toinen ääripää löytyy vasemmistosta.

Ylös