VM:n arvio julkisen talouden sopeutustarpeesta 6 miljardia euroa

19.3.2015 klo 16:00 Kotimaa

Valtiovarainministeriön arviossa Suomen talouden tasapainottamiseksi edellytetään noin kuuden miljardin sopeutustoimia vuoteen 2019 mennessä.

 VM:n virkamiesjohdon näkemyksen mukaan talouskasvun saamiseksi kestävälle pohjalle tarvitaan parempaa työllisyys- ja tuottavuuskehitystä.

Kuuden miljardin euron sopeutus kohdentuisi neljän miljardin osalta valtiontalouden menoihin ja kahden miljardin osalta kuntatalouteen. Mitoitus olisi tehtävä ilman kunnallisverotuksen kiristyksiä.

Valtiontalouden sopeutustoimet tulee painottaa menoihin, koska työllisyyssyistä kokonaisverotusta ei voida kiristää, todetaan valtiovarainministeriöstä.

Kuuden miljardin euron sopeutuskaan ei silti VM:n mukaan riitä korjaamaan julkisen talouden laskennallista kestävyysvajetta, joka on noin viisi prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon, olettaen eläkeuudistuksen toteutuvan viime syksynä sovitulla tavalla.

Talouskasvulle keskeisten työllisyyden, tuottavuuden ja investointien edistämiseksi raportti suosittaa pitkälle ulottuvaa palkkamalttia sekä siirtymistä pysyvästi palkkanormiin, jossa palkankorotukset mitoitettaisiin inflaatiotavoitteen ja avoimen sektorin tuottavuuskehityksen mukaan.

Raportti nostaa esiin myös sote-uudistuksen ja siitä sovitussa budjettikehyksessä pysymisen.

”Sote-budjettikehyksen toteuttaminen ei saa jäädä odottamaan laajempaa uudistusta. Ilman sote-budjettikehystä ei voida olettaa tulevalla vaalikaudella kyettävän merkittävästi hillitsemään sosiaali- ja terveysmenojen kasvua”.

Raportin mukaan sote-ratkaisuista olisikin kustannuspaineen hillitsemiseksi sovittava heti hallituskauden alussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylös