Kouluttautuminen ei saa muuttua varakkaiden etuoikeudeksi

26.3.2015 klo 13:00 Kotimaa

Suomi on maa, jossa perheen vähävaraisuus ei ole estänyt lahjakkaan nuoren opintietä. Nyt on alettu pohtia, ennakoiko vanhempien sosioekonominen asema yhä vahvemmin lapsen koulutustasoa.

Korkeakouluihin on pyritty ja päästy, sosiaalinen kierto eli niinkutsuttu ”luokkaretki” on ollut mahdollinen.

–Suomen kaltaisella pienellä maalla ei todellakaan ole varaa jättää käyttämättä lahjakkuuksia. Osaaminen on valttikorttimme, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Kykenevätkö yliopistomme yhä rekrytoimaan kunkin ikäluokan valiot, tai ainakin riittävän osan heistä?

Kola muistuttaa tutkimustuloksista, joiden mukaan varsinkin äidin koulutus vaikuttaa yhä enemmän siihen, millaiselle opintielle lapset – varsinkin tytöt – päätyvät.

–Voi olla niinkin, ettei yliopistokoulutusta enää nähdä ratkaisevasti muita parempana vaihtoehtona. Tästä on tiettyjä, joskaan ei vielä kovin vahvoja merkkejä.

–Meidän pitää saada suomalaisille edelleen tieto siitä, miten paljon mahdollisuuksia korkeakoulutus avaa, rehtori ja maatalouspolitiikan professori Kola toteaa.

 

Ylös