Suomessa kansanedustajia koulutetaan korruptiota vastaan

2.4.2015 klo 08:00 Politiikka Samuli Rissanen

GRECO antaa Suomelle kiitosta kansanedustajiin kohdistuvan korruption vastaisesta työstä.

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on antanut myönteisen arvion kansanedustajiin kohdistuvan korruption ehkäisemisestä Suomessa.

GRECO toteaa eilen julkaisemassaan arviointiraportissa, että sen vuonna 2013 antamat suositukset kansanedustajiin liittyvästä korruption torjunnasta on toimeenpantu Suomessa. Suositukset koskivat muun muassa kansanedustajien sidonnaisuusilmoituksen muuttamisesta pakolliseksi sekä kattavamman ohjeistuksen antamista kansanedustajien vastaanottamista lahjoista ja muista etuisuuksista.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma pitää tärkeänä, että Suomi on myös tällä saralla kärkijoukossa korruption vastaisessa työssä.

– Yksimielisesti hyväksytyt päätökset, jotka velvoittavat ilmoittamaan sidonnaisuudet sekä merkittävät lahjat ja etuudet, lisäävät myös luottamusta poliittisia toimijoita kohtaan.

Heinäluoman mukaan suomalaiseen avoimuuteen kuuluu, että nämä tiedot ovat julkisesti kaikkien nähtävillä.

Eduskunnan täysistunto muutti lisäksi eduskunnan työjärjestystä tammikuussa siten, että työjärjestykseen on kansanedustajan toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi otettu säännös edustajien velvollisuudesta antaa eduskunnalle selvitys määrätyistä ulkopuolisista sidonnaisuuksistaan.

Maaliskuussa puhemiesneuvosto puolestaan antoi sidonnaisuuksien sekä lahjojen ja etuisuuksien ilmoittamisesta ohjeistusta. Keskuskanslia pitää edustajien antamista tiedoista rekistereitä, jotka ovat julkisia, ja tiedot tallennetaan yleisön saataville tietoverkkoon.

Asiaan liittyvä koulutus ja neuvonta käynnistetään, kun uudet kansanedustajat aloittavat työnsä huhtikuussa. Koulutuksen ja neuvonnan järjestämisestä raportoidaan GRECOlle vielä erikseen.

GRECO on perustettu vuonna 1999. Tällä hetkellä siihen kuuluu 47 jäsenmaata. GRECO valvoo korruptionvastaisten sopimusten noudattamista jäsenmaihin tehtävillä maatarkastuksilla. Nyt päättyneeseen neljänteen arviointikierrokseen liittyvän maatarkastuksen GRECO teki Suomessa kesäkuun alussa 2012.

 

Ylös