”Maahanmuuttajien työllisyys ei parane pelkällä kotoutumiskoulutuksella”

16.4.2015 klo 13:48 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Jouko Jääskeläinen mukaan maahanmuuttajien kotoutumista on edistettävä vahvemmin Uudellamaalla.

Kansanedustaja Jouko Jääskeläinen jätti eduskunnan istuntokauden päätteeksi kirjallisen kysymyksen maahanmuuttajien tehokkaasta kotouttamisesta ja työllistämisestä. Jääskeläinen haluaa ehkäistä maahan tulijoiden syrjäytymistä sekä parantaa työn ja palveluiden tarjontaa suomalaisilla työmarkkinoilla.

Kysymykseen vastaanneen työministeri Lauri Ihalaisen mukaan näitä edellytyksiä on päättyvällä hallituskaudella erityisesti vahvistettu. Vuoden 2015 määräraha kotoutumiskoulutukseen on 52 miljoonaa euroa, samoin vuoden 2016 julkisen talouden kehyksissä.

Jääskeläinen muistuttaa, että maahanmuuttajien työttömyys on edelleen noin 2,5-kertainen kantaväestöön verrattuna.

– Sitä ei ratkaista pelkästään kotoutumiskoulutuksella, hän sanoo.

Työnantajien ja hallinnon välinen yhteistyö, toimivat maahanmuuttajaverkostot sekä maahanmuuttajien TE-palvelujen kehittäminen ovat tulevankin hallituksen työlistalla.

− Erityisesti metropolialueella maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen on tärkeää suurten maahanmuuttajamäärien vuoksi. Tähän haluamme keskittää voimavarojamme edelleenkin, Jääskeläinen korostaa.

 

 

Ylös