Kaikesta ei voi säästää

12.5.2015 klo 16:40 Kolumnit Päivi Räsänen

Vaikeina aikoina joudutaan tekemään valintoja. Uudella hallituksella on edessään vaikea, mutta välttämätön urakka. Kun julkisen talouden sopeutustarve on useita miljardeja, päättäjiltä vaaditaan rohkeutta ja päätöksentekokykyä.

Erityisesti on pidettävä huolta heikoimmassa asemassa olevista ja puolustuskyvyttömistä.

Vaalikauden haasteena on turvata kansalaisten osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi yhä niukkenevilla resursseilla. Erityisesti on pidettävä huolta heikoimmassa asemassa olevista ja puolustuskyvyttömistä. Köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä on vähennettävä. Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi erityishuomio on kiinnitettävä lapsiköyhyyden vähentämiseen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Hallitusneuvotteluita käyvät puolueet ovat rintarinnan puhuneet kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta. Tehtävä tulee olemaan hyvin vaikea. Kun Kuntaliitolta on pyydetty listausta velvoitteista, joista kunnat olisivat halukkaita luopumaan, yhtään ehdotusta ei ole saatu. Tämä on ymmärrettävää. Merkittävä osa kuntien velvoitteista takaa heikoimmassa asemassa olevien elintärkeitä oikeuksia ja palveluja. Toivon, että strategisesta hallitusohjelmasta ilmenee, kuinka Sipilän hallitus karsii kuntien velvoitteita ja purkaa normeja ilman joidenkin ihmisten jättämistä heitteille.

Kristillisdemokraatit ovat valmiita käymään velvoitteita ja normeja kriittisesti läpi sekä pohtimaan ratkaisuja niiden purkamiseksi. Jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus ja yhtäläinen, korvaamaton arvo merkitsee meille kuitenkin luovuttamatonta vakaumusta, että avuntarvitsijaa ei voi jättää ilman apua.

Kaavaillun hallituspohjan on arvioitu edustavan perinteisiä kodin, uskonnon ja isänmaan arvoja. Niille annamme täyden tukemme. Toivon, että hallitus myös käytännössä osoittaa arvonsa esimerkiksi perhepolitiikassa.

Ylös