Räsänen YLEn Ykkösaamussa: Maahanmuuttopolitiikkamme on hallittua ja riittävän tiukkaa

12.5.2015 klo 12:55 Kotimaa

– Maahanmuuttopolitiikkamme on ollut hyvin hallittua ja säädeltyä, totesi Päivi Räsänen YLE:n Ykkösaamun haastattelussa tiistaina. Hän myös suhtautui epäillen Perussuomalaisten ennen vaaleja esittämiin vaatimuksiin Suomen linjan tiukentamiseksi maahanmuuttokysymyksissä.

 EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin tuore ehdotus turvapaikanhakijoiden jakamiseksi nykyistä tasaisemmin EU-maiden kesken ei saanut Räsäseltä kannatusta.

Toteutuessaan se vain lisäisi entisestään paineita laittomaan ja vaaralliseen ihmissalakuljetukseen, sisäministeri vastasi toimittaja Olli Seurin kysymykseen.

Räsänen piti kiintiöpakolaisten kautta toteutettavaa maahanmuuttopolitiikkaa parhaiten kohdentuvana ja tehokkaimpana tapana hädänalaisten ihmisten auttamiseksi.

– Maailman pakolaisleireillä on tällä hetkellä 38 miljoonaa ihmistä, ilman mahdollisuuksia ja varoja maksaa laittomasta ja vaarallisesta ihmissalakuljetuksesta.

– Kiintiöpakolaisjärjestelmä on hallituin keino, jolla voimme auttaa näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Valtaosa Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta liittyy työhön, opiskeluun tai avioitumiseen. Ainoastaan kahdeksan prosenttia toteutuu humanitaarisin perustein.

Muina keinoina pakolaistulvan hillitsemiseksi Räsänen nosti esiin pakolaisten omissa lähtömaissa tehtävän kehitysyhteistyön, EU:n rajavalvonnan yhteisen viranomaistoiminnan, ja siihen liittyen puuttumisen ihmissalakuljetusta harjoittavaan rikollisuuteen.

Räsänen muistutti samalla siitä, miten Välimeren venepakolaisista suuri osa palautetaan takaisin lähtömaahansa, koska edellytykset turvapaikan saamiseksi eivät täyty.

–Turvapaikan hakijoiden suhteen kukin unionin jäsenmaa vastaa itse alueelleen saapuneista ihmisistä sen mukaisesti, täyttyvätkö heidän osaltaan Geneven  pakolaissopimuksen, EU:n yhteiset ja jäsenmaan oman lainsäädännön ehdot.

– Kiintiöpakolaisten osalta sen sijaan voimme itse päättää, miten paljon katsomme voivamme heitä vastaanottaa.

Tältä osin Räsänen totesi Suomen kantaneen vastuunsa hyvin EU-maiden joukossa:

– Unionin jäsenmaat vastaanottivat viime vuonna 5500 kiintiöpakolaista, joista oma osuutemme oli 1050.

Räsänen sanoi paineen pakolaiskiintiöiden nostoon lisääntyneen, ja piti sitä parhaana keinona vastata ongelmaan. Junckerin ehdotusta turvapaikanhakijoiden jakamiseksi EU-maiden kesken Räsänen ei pitänyt realistisena, koska valtaosa EU-maista ei sitä kannata.

Kysymykseen, tuleeko Suomen maahanmuuttopolitiikka mahdollisesti muuttumaan Perussuomalaisten hallitukseen menon myötä, Räsänen vastasi:

– En usko. Hallitus tuskin lähtee sanoutumaan irti meitä sitovista kansainvälisistä sopimuksista. Lähes ainoa keino olisi tiukentaa kiintiöpakolaisten määrää, mikä taas ei ole viisasta nyt, kun suuntaus on juuri päinvastainen.

 

 

 

Ylös