KD:n puoluevaltuusto evästi tulevaa hallitusta

12.5.2015 klo 09:56 Politiikka

– Strategisessa hallitusohjelmassa on taattava se, että kunnilla säilyy velvoite huolehtia heikossa asemassa olevien kansalaisten palveluista ja oikeuksista, totesi KD:n puoluevaltuusto viikonloppuna.

 Puoluevaltuusto nostaa julkilausumassaan esiin köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen. Erityishuomio tulee puoluevaltuuston mielestä kiinnittää lapsiköyhyyteen ja nuorten syrjäytymiseen niin asumisen, koulutuksen kuin työelämänkin osalta.

– Hallitusneuvottelut aloittaneet puolueet ovat puhuneet tarpeesta purkaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita, joista merkittävä osa takaa heikossa asemassa olevien elintärkeitä palveluja, kuten vaikeavammaisten oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan tai kyyteihin.

Strategisessa hallitusohjelmassa on annettava selkeä vastaus, puuttuuko Sipilän hallitus nimenomaan näihin velvoitteisiin. Tarkoittaako kuntien velvoitteiden karsiminen ja normien purku joidenkin ihmisten jättämistä heitteille?

Puoluevaltuusto otti myös kantaa mahdolliseen kehitysyhteistyön alasajoon. Sen mukaan kasvava siirtolaisvirta on tyrehdytettävissä vain lähtömaiden elämisen edellytyksiä vahvistamalla.

– Kehitysyhteistyössä tulee vahvistaa kohdemaiden yritystoimintaa, jotta ne voivat vapautua avun tarpeen kierteestä ja saada nykyistä suuremman osan arvoketjusta. KD tahtoo myös kasvattaa kansalaisjärjestöjen osuutta kehitysyhteistyössä  ja lisätä sen tavoitteellisuutta koordinoimalla työtä muiden EU-maiden kanssa.

Puoluevaltuusto nosti esiin myös digitalisoinnin keinona kohentaa todellista tuotannollista tehokkuutta.

– Automatisaatiota ja robotisaatiota kehittämällä on mahdollista lisätä todellista talouden tehokkuutta sen sijaan, että kariutunut yhteiskuntasopimus olisi kasvattanut laskennallista tuottavuutta, tuotannon suhdetta palkkoihin, puoluevaltuusto totesi.

Digitaalinen palveluväylä kansalaisten asioinnin helpottamiseksi julkishallinnon kanssa on saatava toimivaksi jo ensi vuonna.

– Suomi teollistui uusinta tekniikkaa soveltamalla. Tänään meidän on oltava eturintamassa käyttämässä täysimääräisesti hyväksi teollisen internetin ja muun uuden tekniikan mahdollisuuksia.

– Mitä nopeammin tässä edetään, sitä tehokkaammin julkiset menot voidaan kohdentaa ja turvata palveluiden taso.

Digitalisointia pitää jatkossa hyödyntää niin julkishallintoon liittyvän asioinnin automatisoinnissa kuin pk-yritysten taloushallinnon ja asunto-osakekaupan sähköistämisessä, esittää KD:n puoluevaltuusto.

 

 

 

Ylös